Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Zasilenie złoża Contra

Pod koniec czerwca odbyła się kolejna sesja badawcza w ramach projektu CONTRA. Po raz trzeci zasilono pilotażowy obiekt trzcinowy. Zebrano również materiał do badań.

Glony, którymi zasilono obiekt pilotowy zebrano w wodach przybrzeżnych plaży w Rzucewie. Pomimo braku wiatru (przy spokojnej tafli wody), brak było świeżego materiału. Ostatecznie do badań pobrano materiał częściowo przetworzony. Należy zaznaczyć, że materiał był w wysokim stopniu rozkładu, na co wskazywała konsystencja, barwa oraz zapach.

Dodatkowo pobrano piasek z plaży w celu dokonania analizy granulometrycznej, koniecznej do oceny wpływu zawartości piasku w dostarczanym materiale na kolmatację złoża.

Materiałem „beach wrack” oraz kompostem zasilono obiekt pilotowy w takich samych proporcjach jak w maju. Przed dostarczeniem świeżego materiału do kwater systemu trzcinowego zebrano, odcieki oraz materiał, który został wcześniej dostarczony na złoże. W pobranych próbkach wykonano badania jakości.

Z wstępnych obserwacji wynika, że pilotażowy system trzcinowy sprawdza się przy odwadnianiu materiału „beach  wrack”. Wskazuje na to objętość odcieku po miesiącu od zasilenia: w przypadku obiektu pilotowego, w którym zasilono trzy kwatery, sumaryczna objętość odcieku wynosi ok 6l,  a w drugim obiekcie (wcześniej zasilona jedynie jedna kwatera) zebrano ok 1,8l. Należy uwzględnić, że uzyskana objętość odcieku jest pomniejszona o wody szybko odpływające zaraz po dokonaniu zasilenia, odcieki wykorzystane na potrzeby trzciny, jak również utracony w  procesie ewapotranspiracji.

Stwierdzono również, że materiał „beach wrack” stanowi źródło substancji odżywczych dla trzciny i korzystnie wpływa na jej wzrost, co może świadczyć o dobrych właściwościach nawozowych. Między kwaterą, gdzie został dostarczony, a kwaterą bez zasilenia widać zdecydowaną różnicę w kondycji trzciny.

Kolejne działania związane z projektem CONTRA przewiduje się na koniec lipca.

Projekt ‟Baltic Beach Wrack – Conversion of a Niusance to a Resource and Asset-CONTRA”  ma na celu zebranie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do zrównoważonego zarządzania odpadami  plażowymi w regionie Morza Bałtyckiego na podstawie przeprowadzonych studiów przypadku. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska z Katedry Technologii Wody i Ścieków WILiŚ.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.