Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Studia Dzienne Studia Dzienne

Kierunek Budownictwo Studia "Y" inżynierskie/magisterskie Program wspólnych sem. 1-4 Studia magisterskie Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Profile...

Informacje Ogólne Informacje Ogólne

Obecnie Katedra prowadzi działalnośc na trzech płaszczyznach: dydaktycznej, naukowej i doradzczo-ekspertyzowej. W Katedrze pracuje 18 pracowników naukowo-dydaktycznych i 2 pracowników technicznych.

Władze Władze

Dziekan dr hab. inż. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG pok.156 / GG tel. 0 58 347 22 05, fax 0 58 347 20 44 e-mail:dziekan@wilis.pg.gda.pl Terminy przyjec wtorek ...

Pakiet ECTS Pakiet ECTS

ECTS pozwala przedstawiać programy studiów w sposób czytelny i ułatwiający porównania. ECTS można stosować w ramach wszystkich rodzajów studiów niezależnie od trybu, w jakim są prowadzone, oraz dla...

Rodzaje studiów na WILiŚ Rodzaje studiów na WILiŚ

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Budownictwo Budownictwo Hydrotechniczne Budownictwo Ogólne Geodezja Inżynieryjna Inżynieria Transportowa Studia stacjonarne...

Koło EBiŚ Koło EBiŚ

Podstawowym celem pracy Koła w środowisku akademickim jest krzewienie i pogłębianie wiedzy o znaczeniu aspektów ekologicznych w budownictwie i inżynierii środowiska. Inicjatywy Koła sprzyjają...

Wyświetlanie 2 251 - 2 265 z 2 270 rezultatów.
z 152

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.