Rekrutacja na WILiŚ


Rekrutacja na 3,5 letnie studia inżynierskie odbywa się poprzez konkurs świadectw na zasadach, które obowiązują od roku akademickiego 2020/2021.

Liczba punktów za maturę:
W = matematyka • p + przedmiot dodatkowy • p + 0,1 • j. polski • p + 0,1 • j. obcy • p
W – liczba punktów kandydata
p – zmienna zależna od poziomu egzaminu maturalnego
(p = 0,4 na poziomie podstawowym; p = 1,0 na poziomie rozszerzonym


 

Zapraszamy do skorzystania z naszego kalkulatora punktacji

KALKULATOR

 

Więcej informacji na: 

https://pg.edu.pl/rekrutacja