Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Jakuba Konkola

Z A P R O S Z E N I E
na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Jakuba Konkola
w dniu 08 marca 2018 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„NUMERICAL ANALYSIS OF PILE INSTALLATION EFFECTS IN COHESIVE SOILS" 
(Numeryczna analiza efektów instalacji pala w gruntach spoistych)

Promotor:
Dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Marek Lefik z Politechniki Łódzkiej
Prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba z Politechniki Wrocławskiej

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Streszczenie i recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Patryka Ziółkowskiego

Z A P R O S Z E N I E
na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Patryka Ziółkowskiego
w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Badania deformacji konstrukcji betonowych przy użyciu technik teledetekcyjnych”

Promotor:
Dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka
Promotor pomocniczy:
Dr inż. Jakub Szulwic

Recenzenci:
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Professor and Chair Andrzej S. Nowak, Elton & Lois G. Huff Eminent Scholar Chair, Department of Civil Engineering, Auburn University

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.
 


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Bąkowskiego

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Bąkowskiego
w dniu 07 grudnia 2017 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Nierównomierne osiadanie zbiorników. Wybrane zagadnienia wyznaczania sił wewnętrznych w połączeniu płaszcza z dnem”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko
Promotor pomocniczy:
Dr inż. Aleksander Perliński

Recenzenci:
Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, prof. zw. PG 

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Streszczenie i recenzje są dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Mateusza Sondeja

Z A P R O S Z E N I E
na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Mateusza Sondeja
w dniu 06 grudnia 2017 roku o godz. 13:00 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
w Centrum Civitroniki, w sali konferencyjnej nr 467 F (piętro IV)

Temat pracy doktorskiej:

„Analizy wyboczeniowe metalowych silosów z blachy falistej wzmocnionych słupami”

Promotor:
Dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG

Recenzenci:
Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. PG

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Streszczenie i recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Gordziej-Zagórowskiej

Z A P R O S Z E N I E
na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Gordziej-Zagórowskiej
w dniu 05 grudnia 2017 roku o godz. 13:00 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

"Wpływ mimośrodów na nośność węzłów dźwigarów kratownicowych wykonanych z kształtowników giętych na zimno o przekrojach otwartych”

Promotor:
Dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG
Promotor pomocniczy:
Dr inż. Łukasz Pyrzowski

Recenzenci:
Dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. nadzw. PK z Politechniki Koszalińskiej
Dr hab. inż. Mirosław Broniewicz z Politechniki Białostockiej

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Adama Wawrzynowicza

Z A P R O S Z E N I E
na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Adama Wawrzynowicza
w dniu 13-10-2017 roku o godz. 10: 15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

“Experimental and numerical investigations on sound insulation of composite panels”

Promotor:        
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski z Politechniki Gdańskiej, Wydział Architektury
Dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Mejłuna

Z A P R O S Z E N I E
na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Mejłuna
w dniu 25-09-2017 roku o godz. 12: 15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Analiza lepkosprężysta nawierzchni drogowych z zastosowaniem betonu asfaltowego konwencjonalnego i o wysokim module sztywności”

Promotor:
Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Bohdan Dołżycki

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Marek Iwański, prof. zw. PŚ z Politechniki Świętokrzyskiej
Dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.


Zaproszenie na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Smakosza

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Smakosza
w dniu 1 września 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Analiza doświadczalna i numeryczna paneli warstwowych z okładzinami z płyty cementowo-magnezjowej i rdzeniem z polistyrenu ekspandowanego”

Promotor:        
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, Prof. nadzw. PG

Recenzenci:    
Dr hab. inż. Zbigniew Pozorski z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. zw. PG

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Wachnickiej

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Wachnickiej
w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Modelowanie wybranych miar ryzyka na sieci dróg w regionach”

Promotor:
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG

Recenzenci:
dr hab. inż. Jan Kempa, prof. nadzw. UTP z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. nadzw. PK z Politechniki Krakowskiej

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Stanisława Kisielewskiego

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Stanisława Kisielewskiego
w dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Diagnostyka zbiorników stalowych"

Promotor:     
Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko

Recenzenci: 
Prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, prof. zw. PW z Politechniki Warszawskiej
Dr hab. inż. Lucjan Ślęczka, prof. PR z Politechniki Rzeszowskiej

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
z 3