Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Zimy

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Zimy
w dniu 10 września 2018 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat rozprawy:

„Guided waves for nondestructive diagnostics of embedded waveguides”
(Fale prowadzone w diagnostyce nieniszczącej prętów osadzonych)

Promotor:
Dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG

Recenzenci:
Dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, prof. nadzw. PWr z Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG z Politechniki Gdańskiej

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Stosik

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Stosik
w dniu 02 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat rozprawy:

„Zmienność charakterystycznych zanieczyszczań w procesie oczyszczania wód powierzchniowych zasilanych ściekami opadowymi w systemie hydrofitowym”

Promotor:       
Dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG

Recenzenci:   
Dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. nadzw. PRz z Politechniki Rzeszowskiej
Dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. nadzw. UPL z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Lachowicza

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Lachowicza
w dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 11:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat rozprawy:

„Doświadczalne i numeryczne badania propagacji fal elektromagnetycznych w zastosowaniu do diagnostyki konstrukcji żelbetowych i ceglanych metodą georadarową”

Promotor:
Dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz z Politechniki Warszawskiej
Dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. nadzw. PŚk z Politechniki Świętokrzyskiej

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Mielczarka

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Mielczarka
w dniu 18 czerwca 2018 roku o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat rozprawy:

„Metodyka wymiarowania wirowych regulatorów przepływu cieczy”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. zw. PG

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski z Politechniki Krakowskiej
Dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Lasowicz

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Lasowicz
w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat rozprawy:

„Badanie efektywności zastosowania tłumików polimerowych do redukcji drgań tymczasowych trybun metalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym wywołanym zachowaniem widzów”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG

Recenzenci:
Dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. nadzw. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dr hab. inż. Jacek Hulimka, prof. nadzw. PŚ z Politechniki Śląskiej

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Szmaglińskiego

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Jacka Szmaglińskiego
w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat rozprawy:

„Metodyka projektowania budowy i utrzymania torów tramwajowych z wykorzystaniem techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych”

Promotor:                             
Prof. dr hab. inż. Władysław Koc, prof. zw.

Promotor pomocniczy:                     
Dr inż. Piotr Chrostowski

Recenzenci:                                       
Dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek z Politechniki Poznańskiej
Dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. nadzw. AMW z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Daszkiewicza

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Daszkiewicza
w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat rozprawy doktorskiej:

„Rodzina elementów hybrydowo-mieszanych w 6-parametrowj teorii powłok, analiza geometrycznie nieliniowa powłok o funkcyjnej zmienności materiału wzdłuż grubości”

Promotor:
Dr hab. inż. Wojciech Witkowski, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Stanisław Burzyński

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski, prof. zw. IPPT z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. nadzw. ZUT z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Szczepańskiego

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Szczepańskiego
w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy:

„Analiza wybranej technologii budowy szkieletowych domów drewnianych odpornych na oddziaływania sejsmiczne”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Wojciech Migda

Recenzenci:   
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, prof. zw. PO z Politechniki Opolskiej
Dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. nadzw. PK z Politechniki Krakowskiej   

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Jakubczyk-Gałczyńskiej

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Jakubczyk-Gałczyńskiej
w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Prognozowanie wpływu drgań komunikacyjnych na budynki mieszkalne za pomocą sztucznych sieci neuronowych i maszyn wektorów wspierających”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Adam Kristowski

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski z Politechniki Lubelskiej

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Białek-Platovej

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Białek-Platovej
w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Ocena konstrukcji i metod doboru materiałów platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany”

Promotor:
Dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG

Recenzenci:
Dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. nadzw. PWr z Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. nadzw. PG

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Wyświetlanie 1 - 10 z 36 rezultatów.
z 4