Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Adama Wawrzynowicza

 • Z A P R O S Z E N I E
  na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Adama Wawrzynowicza
  w dniu 13-10-2017 roku o godz. 10: 15 w sali Rady Wydziału
  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  “Experimental and numerical investigations on sound insulation of composite panels”

  Promotor:        
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG

  Recenzenci:
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski z Politechniki Gdańskiej, Wydział Architektury
  Dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Mejłuna

 • Z A P R O S Z E N I E
  na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Mejłuna
  w dniu 25-09-2017 roku o godz. 12: 15 w sali Rady Wydziału
  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Analiza lepkosprężysta nawierzchni drogowych z zastosowaniem betonu asfaltowego konwencjonalnego i o wysokim module sztywności”

  Promotor:
  Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG

  Promotor pomocniczy:
  Dr inż. Bohdan Dołżycki

  Recenzenci:
  Prof. dr hab. inż. Marek Iwański, prof. zw. PŚ z Politechniki Świętokrzyskiej
  Dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.


Zaproszenie na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Smakosza

 • Z A P R O S Z E N I E
  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Smakosza
  w dniu 1 września 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału
  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Analiza doświadczalna i numeryczna paneli warstwowych z okładzinami z płyty cementowo-magnezjowej i rdzeniem z polistyrenu ekspandowanego”

  Promotor:        
  dr hab. inż. Ireneusz Kreja, Prof. nadzw. PG

  Recenzenci:    
  Dr hab. inż. Zbigniew Pozorski z Politechniki Poznańskiej
  Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. zw. PG

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Wachnickiej

 • Z A P R O S Z E N I E
  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Wachnickiej
  w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału
  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Modelowanie wybranych miar ryzyka na sieci dróg w regionach”

  Promotor:
  dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG

  Recenzenci:
  dr hab. inż. Jan Kempa, prof. nadzw. UTP z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. nadzw. PK z Politechniki Krakowskiej

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Stanisława Kisielewskiego

 • Z A P R O S Z E N I E
  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Stanisława Kisielewskiego
  w dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady 
  Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Diagnostyka zbiorników stalowych"

  Promotor:     
  Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko

  Recenzenci: 
  Prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, prof. zw. PW z Politechniki Warszawskiej
  Dr hab. inż. Lucjan Ślęczka, prof. PR z Politechniki Rzeszowskiej

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Banaś

 • Z A P R O S Z E N I E
  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Banaś
  w dniu 7 czerwca 2017 roku o godz. 11:15 w sali Rady Wydziału
  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Diagnostyka wibracyjna obiektów mostowych z zastosowaniem czujników rotacji”

  Promotor:        
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

  Recenzenci:    
  Dr hab. inż. Piotr Olaszek, prof. IBDiM z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie
  Dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ z Politechniki Śląskiej

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Michalskiego

 • Z A P R O S Z E N I E

  • na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Michalskiego

   w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału

   Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

    

    

   Temat pracy doktorskiej:

   Matematyczne modelowanie wpływu drzew na uwilgotnienie
   i odkształcenia gruntów ekspansywnych

    

    

    

   Promotor: Dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG

    

   Recenzenci:

   Dr hab. inż. Maciej Kumor, prof. UTP z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy

   Dr hab. inż. Piotr Srokosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

    

    

   Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

   Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Magdaleny Apollo

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Apollo

  w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

   

  Temat pracy doktorskiej:

  Zarządzanie ryzykiem budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rewitalizacją obszarów miejskich”

   

   

   

  Promotor: Dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. PG

  Współpromotor: Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
                            Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji

   

   

  Recenzenci: Rektor-Komendant Gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. WSOWL
                       Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw. UWM

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.


Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Sobczyka

 • Z A P R O S Z E N I E

  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Bartosza Sobczyka

  w dniu 11 kwietnia 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

   

  Temat pracy doktorskiej:

  FEM analysis of composite materials failure in nonlinear six field shell theory”

  (Analiza MES zniszczenia materiałów kompozytowych w ramach nieliniowej 6 parametrowej teorii powłok)

   

   

   

  Promotor: dr hab. inż. Wojciech Witkowski

  Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Sabik

   

   

  Recenzenci: dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. nadzw. PL z Politechniki Lubelskiej

  dr hab. inż. Radosław Mania, prof. nadzw. PŁ z Politechniki Łódzkiej

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.

   


Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kamili Szwaczkiewicz

 • Z A P R O S Z E N I E

  na obronę rozprawy doktorskiej

  mgr inż. Kamili Szwaczkiewicz

  w dniu 02-02-2017 o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  "Metoda wielokryterialnej oceny przebudowy układów torowych na szlakach"

   

  Promotor:                     Prof. dr hab. inż. Władysław Koc

  Promotor pomocniczy: Dr inż. Zbigniew Kędra

  Recenzenci:                 Dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PW z Politechniki Wrocławskiej 

                                       Dr hab. inż. Juliusz Sołkowski z Politechniki Krakowskiej

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.


Wyświetlanie 1 - 10 z 21 rezultatów.
z 3