Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Inżynieria Środowiska

dr inż. Arkadiusz Ostojski
Prodziekan ds. organizacji studiów
Budynek " Żelbet" pokój 110
(58) 347 17 51, (58) 347 22 05

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia

Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia na Odległości

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich (Budownictwo)

dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki
Adiunkt
Budynek WILiŚ pokój 116
(58) 347 27 02

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich (Inżynieria Środowiska)

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich ( Transport )

Pełnomocnik Dziekana ds. Oprogramowania

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Informacją