Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Transport

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia

Pełnomocnik Dziekana ds. Akredytacji Kierunków Kształcenia

oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Inżynieria Środowiska)

Pełnomocnik Dziekana ds. Oprogramowania

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Informacją

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Budownictwo)

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk ( Transport )

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Geodezja i Kartografia)