Studia Doktoranckie przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

Kierownik studiów:
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
tel. (058) 347-22-00, e-mail: jankowr@pg.edu.pl

Sekretariat:
Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66, e-mail: kamkac@pg.edu.pl