Ostatnie zmiany:

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

 

Studia Stacjonarne I Stopień

Budownictwo

Geodezja i Kartografia

Transport

Inżynieria Środowiska

Semestr I

Semestr I Semestr I Semestr I
Semestr III Semestr III Semestr III Semestr III
Semestr V Semestr V Semestr V Semestr V
Semestr VIII Semestr VII Semestr VII Semestr VII

aktualizacja 25.09.2020

 

Studia Stacjonarne II Stopień

Budownictwo

Civil Engineering

Geodezja i Kartografia

Transport

Inżynieria Środowiska

Environmental Engineering

Semestr II Semestr II Semestr II Semestr II

Semestr II

Semestr II
  Semestr III       Semestr III

aktualizacja 25.09.2020

Studia Niestacjonarne I Stopień

Budownictwo

Inżynieria Środowiska

Semestr I Semestr I
Semestr III Semestr III
Semestr V Semestr V
Semestr VII Semestr VII

aktualizacja 24.09.2020

Studia Niestacjonarne II Stopień

Budownictwo

Inżynieria Środowiska

Semestr I Semestr I

Semestr III BO

Semestr III ITDiK

Semestr III

aktualizacja 24.09.2020