Ostatnie zmiany:

 • 26.09.2019 - IŚ sem. 5 inż., EE sem. 2, 3.
 • 28.09.2019 - IŚ NST wszystkie semestry, studia stacjonarne wszystkie kierunki i semestry
 • 30.09.2019 - B sem. 7 inż., B sem. 2 mgr, CE sem. 2, GiK sem. 1 i 5 inż. T sem. 2 mgr
 • 01.10.2019 studia stacjonarne wszystkie kierunki i semestry
 • 02.10.2019 studia stacjonarne wszystkie kierunki i semestry poza IŚ
 • 03.10.2019 studia stacjonarne wszystkie kierunki i semestry poza IŚ
 • 07.10.2019 studia stacjonarne B, T, GiK wszystkie kierunki i semestry, IŚ sem. 5 inż.
 • 08.10.2019 - IŚ sem. 1 inż, N sem. 3 NST
 • 09.10.2019 - B sem. 1, 5 inż. 2 mgr, T sem. 5 inż.
 • 13.10.2019 - G, T STAC wszystkie semestry, B sem. 5 inż. B, G NST wszystkie semestry
 • 16.10.2019 - IŚ NST sem. 1
 • 17.10.2019 - B, T, GiK STAC wszystkie kierunki i semestry, B NST sem. 1 inż. 3 mgr 

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

 

Studia Stacjonarne I Stopień

Budownictwo

Geodezja i Kartografia

Transport

Inżynieria Środowiska

Semestr I

Semestr I Semestr I Semestr I
Semestr III Semestr III Semestr III Semestr III
Semestr V Semestr V Semestr V Semestr V
Semestr VII Semestr VII Semestr VII Semestr VII

aktualizacja 17.10.2019

 

Studia Stacjonarne II Stopień

Budownictwo

Civil Engineering

Geodezja i Kartografia

Transport

Inżynieria Środowiska

Environmental Engineering

Semestr II Semestr II Semestr II Semestr II

Semestr II

Semestr II
  Semestr III Semestr III     Semestr III

aktualizacja 17.10.2019

 

Studia Niestacjonarne I Stopień

Budownictwo

Geodezja i Kartografia

Inżynieria Środowiska

Semestr I   Semestr I
Semestr III   Semestr III
Semestr V   Semestr V
Semestr VII Semestr VII Semestr VII

aktualizacja 17.10.2019

 

Studia Niestacjonarne II Stopień

Budownictwo

Inżynieria Środowiska

Semestr I Semestr I

Semestr III BO

Semestr III ITDiK

Semestr III

aktualizacja 17.10.2019