Ostatnie zmiany:

  • 26.03.2019 - Budownictwo NST sem. II
  • 23.03.2019 - Budownictwo NST sem. IV, ST sem. VI, Transport sem. VI
  • 20.03.2019 - Budownictwo NST sem. IV
  • 06.03.2019 - Budownictwo, Tansport, Geodezja ST wszystkie semestry, Budownictwo NST sem. VIII
  • 05.03.2019 - Inżynieria Środowiska ST oraz NST inż.
  • 28.02.2019 - Budownictwo NST sem. VIII
  • 27.02.2019 - Studia stacjonarne wszystkie kierunki i semestry
  • 26.02.2019 - Inżynieria Środowiska sem. II
  • 25.02.2019 - Studia stacjonarne wszystkie kierunki i semestry, Budownictwo NST sem. VIII
  • 21.02.2019 - Budownictwo sem. IV, Geodezja NST sem. VIII

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

Studia Stacjonarne I Stopień

Budownictwo

Geodezja i Kartografia

Transport

Inżynieria Środowiska

Semestr II Semestr II Semestr II Semestr II
Semestr IV Semestr IV Semestr IV Semestr IV
Semestr VI Semestr VI Semestr VI Semestr VI

aktualizacja 2019.03.06

 

Studia Stacjonarne II Stopień

Budownictwo

Civil Engineering

Geodezja i Kartografia

Transport

Inżynieria Środowiska

Environmental Engineering

Semestr I Semestr I Semestr I Semestr I Semestr I Semestr I
Semestr III Semestr III Semestr III Semestr III Semestr III Semestr III

aktualizacja 2019.03.06

 

Studia Niestacjonarne I Stopień

Budownictwo

Geodezja

Inżynieria Środowiska

Semestr II  

Semestr II

Semestr IV

 

Semestr IV

Semestr VI

Semestr VI

Semestr VI

Semestr VIII

Semestr VIII

Semestr VIII

 aktualizacja 2019.03.20

 

Studia Niestacjonarne II Stopień

Budownictwo

Inżynieria Środowiska

Semestr II

Semestr II

Semestr IV BO

Semestr IV ITDiK

Semestr IV

 aktualizacja 2019.03.26