Główne zagadnienia naukowe rozpatrywane na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska:

  • teoria mechaniki budowli, zagadnienia technologiczno-organizacyjne w przemyśle budowlanym, mostownictwo, inżynieria materiałowa, geotechnika
  • inżynieria portowa, wodne szlaki śródlądowe,
  • budowa dróg i autostrad, inżynieria kolejowa, transport i logistyka, sterowanie ruchem,
  • geodezja,
  • inżynieria wodna inżynieria sanitarna, oczyszczanie ścieków, mechanika płynów, hydraulika, hydrologia.

 

BUDOWNICTWO

Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

Katedra Konstrukcji Betonowych

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

Katedra Wytrzymałości Materiałów

Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie

Katedra Mechaniki Budowli

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Katedra Geodezji

TRANSPORT

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

Katedra Transportu Szynowego i Mostów

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Katedra Hydrotechniki

Katedra Inżynierii Sanitarnej

Katedra Technologii Wody i Ścieków

 

 

Przykłady projektów realizowanych na naszym Wydziale

DEZMETAN

Water Puck

BioDiCoWet

Baritech

Mobile Laser Scanning – Maritime Laser Scanning

Portal Pogodowy – www.meteo.gda.pl

Fotogrametria i szybkie kamery: biometryka twarzy