Aktualne programy studiów oraz efekty kształcenia


Kierunek: Budownictwo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Budownictwo studia pierwszego stopnia, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: VII)

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Budownictwo studia drugiego stopnia, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: III) od rocznika 2015-16

Budownictwo studia drugiego stopnia, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: III) od rocznika 2017-18

MSc in Civil Engineering, Full-time: PROGRAMME (semesters I: III)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

Budownictwo studia pierwszego stopnia, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: VIII)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

Budownictwo studia drugiego stopnia, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: IV)


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia zgodne z krajowymi ramami kwalifikacyjnymi obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016:

Budownictwo studia pierwszego stopnia: EFEKTY KSZTAŁCENIA
Budownictwo studia drugiego stopnia: EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia zgodne z polską ramą kwalifikacji obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018:

Budownictwo studia drugiego stopnia: EFEKTY KSZTAŁCENIA


Kierunek: Geodezja i Kartografia / Techniki Geodezyjne w Inżynierii

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Geodezja i Kartografia studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2015/16 semestry I: VII)

Geodezja i Kartografia studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (do 2014/15 semestry I: VII)

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Geodezja i Kartografia studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (do 2017/18 semestry I: III)

Techniki Geodezyjne w Inżynierii studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: III)

Kierunek organizowany wspólnie z wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

Geodezja i Kartografia studia inżynierskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2015/16 semestry I: VIII)

Geodezja i Kartografia studia inżynierskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (do 2014/15 semestry I: VIII)


Efekty kształcenia

Obowiązujące efekty kształcenia zgodne z krajowymi ramami kwalifikacyjnymi od roku akademickiego 2012/2013

Geodezja i Kartografia studia pierwszego stopnia: EFEKTY KSZTAŁCENIA
Geodezja i Kartografia studia drugiego stopnia: MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Techniki Geodezyjne w Inżynierii studia drugiego stopnia: EFEKTY KSZTAŁCENIA, MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Kierunek: Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2015/16 semestry I: VII)

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (do 2014/15 semestry I: VII)

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Inżynieria Środowiska studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2015/16 semestry I: III)

Inżynieria Środowiska studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (do 2014/15 semestry I: III)

Environmental Engineering Master Studies, Full-Time): SYLLABUS PROGRAM AND SCHEDULE (semesters I: III)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2015/16 semestry I: VIII)

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (do 2014/15 semestry I: VIII)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

Inżynieria Środowiska studia magisterskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2015/16 semestry I: IV)

Inżynieria Środowiska studia magisterskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (do 2014/15 semestry I: IV)


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia zgodne z krajowymi ramami kwalifikacyjnymi obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016:

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie: EFEKTY KSZTAŁCENIA
Inżynieria Środowiska studia magisterskie: EFEKTY KSZTAŁCENIA


Kierunek: Transport

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Transport studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2015/2016)

Transport studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2014/2015)

Aktualne programy i siatki godzin dla roczników 2013/2014 (aktualnie semestr IV) i 2012/2013 (aktualnie semestr VI) znajdują się na stronie http://ects.pg.edu.pl/

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Transport studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2015/2016, aktualnie semestr I)

Transport studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2014/2015, aktualnie semestr III)

Aktualne programy i siatki godzin dla rocznika 2013/2014 (aktualnie semestr III) znajdują się na stronie http://ects.pg.edu.pl/


Efekty kształcenia

Obowiązujące efekty kształcenia zgodne z krajowymi ramami kwalifikacyjnymi od roku akademickiego 2014/2015

Transport studia inżynierskie: EFEKTY KSZTAŁCENIA
Transport studia magisterskie: EFEKTY KSZTAŁCENIA


Programy archiwalne

Budownictwo

Programy studiów dla roczników 2010, 2011 znajdują się na stronie http://ects.pg.gda.pl/

Programy archiwalne:

Geodezja i Kartografia / Techniki Geodezyjne w Inżynierii

Programy studiów dla roczników 2010, 2011 znajdują się na stronie http://ects.pg.gda.pl/

Inżynieria Środowiska

Programy studiów dla roczników 2010, 2011 znajdują się na stronie http://ects.pg.gda.pl/
Siatki godzin - studia stacjonarne pierwszego stopnia: Siatki godzin - studia niestacjonarne pierwszego stopnia:
Siatki godzin - studia stacjonarne drugiego stopnia: Siatki godzin - studia niestacjonarne drugiego stopnia:

Programy archiwalne:

Transport


Programy studiów dla roczników 2010, 2011 znajdują się na stronie http://ects.pg.gda.pl/

Programy archiwalne: