Aktualne programy studiów oraz efekty kształcenia


Kierunek: Budownictwo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Budownictwo studia pierwszego stopnia, stacjonarne: PLAN STUDIÓW (semestry I-VII): od roku akad 2019/20

Budownictwo studia pierwszego stopnia, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I-VII): od roku akad 2018/19

Budownictwo studia pierwszego stopnia, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I-VII): do roku akad. 2017/18

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Budownictwo studia drugiego stopnia, stacjonarne : PLAN STUDIÓW  (semestry I: III) od rocznika  2019-20 (październik 2019)
MSc in Civil Engineering: STUDY PLAN - starting from academic year 2019-20 (october 2019)
MSc in Civil Engineering: STUDY PLAN - starting from academic year 2019-20 (february 2020)

Budownictwo studia drugiego stopnia, stacjonarne: zmodyfikowany PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I-III) od rocznika 2018-19 /Program POWER 3.5/

Budownictwo studia drugiego stopnia, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: III) od rocznika 2017-18

Budownictwo studia drugiego stopnia, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: III) od rocznika 2015-16

MSc in Civil Engineering, Full-time: PROGRAMME (semesters I: III) academic years 2016-2017-2018-2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

Budownictwo studia pierwszego stopnia, niestacjonarne: PLAN STUDIÓW (semestry I: VIII) - od roku akad. 2019-20

Budownictwo studia pierwszego stopnia, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: VIII) - od roku akad. 2018-19

Budownictwo studia pierwszego stopnia, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: VIII) - do roku akad. 2017-18

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

Budownictwo studia drugiego stopnia, niestacjonarne: PLAN STUDIÓW (semestry I: IV): od roku akad. 2019-20

Budownictwo studia drugiego stopnia, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: IV): od roku akad. 2018-19

Budownictwo studia drugiego stopnia, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: IV): do roku akad. 2017-18


Efekty kształcenia

Efekty kształcenia zgodne z krajowymi ramami kwalifikacyjnymi obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016:

Budownictwo studia pierwszego stopnia: EFEKTY KSZTAŁCENIA
Budownictwo studia drugiego stopnia: EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia zgodne z polską ramą kwalifikacji obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018:

Budownictwo studia drugiego stopnia: EFEKTY KSZTAŁCENIA


Kierunek: Geodezja i Kartografia / Techniki Geodezyjne w Inżynierii

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Geodezja i Kartografia studia inżynierskie, stacjonarne: PLAN STUDIÓW (od 2019/20 semestry I: VII)

Geodezja i Kartografia studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM i SIATKI GODZIN (od 2018/19 semestry I: VII)

Geodezja i Kartografia studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2015/16 semestry I: VII)

Geodezja i Kartografia studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (do 2014/15 semestry I: VII)

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Geodezja i Kartografia studia magisterskie, stacjonarne: PLAN STUDIÓW  (od 2019/20 semestry I: III)

Geodezja i Kartografia studia magisterskie, stacjonarne: PLAN STUDIÓW  (od 2018/19 semestry I: III)

Geodezja i Kartografia studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (do 2017/18 semestry I: III)

Techniki Geodezyjne w Inżynierii studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (semestry I: III)
Kierunek organizowany wspólnie z wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

Geodezja i Kartografia studia inżynierskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2015/16 semestry I: VIII)

Geodezja i Kartografia studia inżynierskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (do 2014/15 semestry I: VIII)


Efekty kształcenia

Obowiązujące efekty kształcenia zgodne z krajowymi ramami kwalifikacyjnymi od roku akademickiego 2012/2013

Geodezja i Kartografia studia pierwszego stopnia: EFEKTY KSZTAŁCENIA
Geodezja i Kartografia studia drugiego stopnia: MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Techniki Geodezyjne w Inżynierii studia drugiego stopnia: EFEKTY KSZTAŁCENIA, MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Kierunek: Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM KSZTAŁCENIA, EFEKTY I SIATKI GODZIN (od 2018/19 semestry I: VII)

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN EFEKTY KSZTAŁCENIA (od 2015/16 semestry I: VII)

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2012/13 semestry I: VII)

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Inżynieria Środowiska studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM KSZTAŁCENIA, EFEKTY I SIATKI GODZIN (od 2017/18 semestry I: III)

Environmental Engineering Master Studies, Full-Time): SYLLABUS PROGRAM, Educational EFFECTS AND SCHEDULE (od 2018/19 semesters I: III)

Inżynieria Środowiska studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN EFEKTY KSZTAŁCENIA (od 2015/16 semestry I: III)

Inżynieria Środowiska studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2012/13 semestry I: III)

Environmental Engineering Master Studies, Full-Time): SYLLABUS PROGRAM AND SCHEDULE (semesters I: III)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, niestacjonarne: PROGRAM KSZTAŁCENIA, EFEKTY I SIATKI GODZIN (od 2018/19 semestry I: VIII)

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN  EFEKTY KSZTAŁCENIA (od 2015/16 semestry I: VIII)

Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2012/13 semestry I: VIII)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

Inżynieria Środowiska studia magisterskie, niestacjonarne: PROGRAM KSZTAŁCENIA, EFEKTY I SIATKI GODZIN (od 2018/19 semestry I: IV)

Inżynieria Środowiska studia magisterskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN EFEKTY KSZTAŁCENIA (od 2015/16 semestry I: IV)

Inżynieria Środowiska studia magisterskie, niestacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (od 2012/13 semestry I: IV)

 

Kierunek: Transport

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Transport studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2019/2020)

Transport studia inżynierskie, stacjonarne: SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2018/2019)

Transport studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2015/2016)

Transport studia inżynierskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2014/2015)

Aktualne programy i siatki godzin dla roczników 2013/2014 (aktualnie semestr IV) i 2012/2013 (aktualnie semestr VI) znajdują się na stronie http://ects.pg.edu.pl/

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

Transport studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2019/2020)

Transport studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM (Obowiązujące dla rocznika 2018/2019)

Transport studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2015/2016)

Transport studia magisterskie, stacjonarne: PROGRAM I SIATKI GODZIN (Obowiązujące dla rocznika 2014/2015)

Aktualne programy i siatki godzin dla rocznika 2013/2014 znajdują się na stronie http://ects.pg.edu.pl/


Efekty kształcenia

Obowiązujące efekty kształcenia zgodne z krajowymi ramami kwalifikacyjnymi od roku akademickiego 2014/2015

Transport studia inżynierskie: EFEKTY KSZTAŁCENIA
Transport studia magisterskie: EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kierunek: Inżynieria Morska i Brzegowa

(Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem OiO)

Inzynieria Morska i Brzegowa, studia stacjonarne 2 stopnia


Programy archiwalne

Budownictwo

Programy studiów dla roczników 2010, 2011 znajdują się na stronie http://ects.pg.gda.pl/

Programy archiwalne:

Geodezja i Kartografia / Techniki Geodezyjne w Inżynierii

Programy studiów dla roczników 2010, 2011 znajdują się na stronie http://ects.pg.gda.pl/

Inżynieria Środowiska

Programy studiów dla roczników 2010, 2011 znajdują się na stronie http://ects.pg.gda.pl/
Siatki godzin - studia stacjonarne pierwszego stopnia: Siatki godzin - studia niestacjonarne pierwszego stopnia:
Siatki godzin - studia stacjonarne drugiego stopnia: Siatki godzin - studia niestacjonarne drugiego stopnia:

Programy archiwalne:

Transport


Programy studiów dla roczników 2010, 2011 znajdują się na stronie http://ects.pg.gda.pl/

Programy archiwalne: