Dane Projektu:

Nazwa zadania: "Mobilny reaktor SBR do oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadów w oczyszczalniach ścieków"

Koszt kwalifikowalny: 275 000 zł

Kwota dofinansowania: datacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 220 000 zł

Informacja o dofinansowaniu - Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Opis zadania

Raport końcowy