Najczęściej zadawane pytania.

  1. Czy można używać oprogramowania MSDNAA po zakończeniu studiów?
    Tak, student, który zakończył 5 rok studiów, może w dalszym ciągu niekomercyjnie używać oprogramowania MSDNAA, jednak nie może, w ramach MSDNAA, nic doinstalowywać ani uaktualniać.
  2. Czy można zainstalować system operacyjny Windows licencjonowany w ramach MSDN AA na komputerze bez żadnego systemu operacyjnego?
    Tak, ale tylko dla umożliwenia korzystania z innego oprogramowania dostępnego w MSDN AA w celach badawczych lub edukacyjnych (czyli nie można wypożyczyć jedynie samego systemu operacyjnego...). Jeżeli ten warunek jest spełniony wówcza można na systemie operacyjnym Windows zainstalować oprogramowanie nie pochodzące z MSDN AA w celach badawczych lub edukacyjnych. Windows licencjonowany w ramach programu MSDN AA nie może być instalowany (czy to na komputerze bez systemu operacyjnego czy też na komputerze z już zainstalowanym systemem operacyjnym) w innych celach niż badawcze lub edukacyjne.