Rada Wydziału w kadencji 2016/2020

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG, czł. koresp. PAN - Przewodniczący Rady Wydziału
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
dr inż. Rafał Ossowski
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG
dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG (z głosem doradczym)
dr inż. Jakub Szulwic
mgr inż. Piotr Falc - Dyrektor Administracyjny (z głosem doradczym)

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. zw. PG

prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Rafał Bray
dr hab. inż. Marcin Cudny
dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Victor Eremeev, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski
dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc
dr hab. inż. Tomasz Kolerski
dr hab. inż. Piotr Korzeniowski
dr hab. inż. Adam Krasiński
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. nadzw. PG

dr hab. inż. Eliza Kulbat
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz. prof. nadzw. PG (przedst. ZNP)
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
dr hab. inż. Jerzy Pyrchla, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Wojciech Witkowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG

dr inż. Angelika Duszyńska (przedst. NA)
dr inż. Sylwia Fudala-Książek (przedst. NA)
dr inż. Sławomir Grulkowski (przedst. NA)
dr inż. Beata Grzyl (przedst. NA)
dr inż. Jacek Oskarbski(przedst. NA)
dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG (przedst. NA)
dr inż. Arkadiusz Sitarski (przedst. NA)
dr inż. Alina Wargin (przedst. NA)

dr inż. arch. Dominika Wróblewska (przedst. NA)

mgr inż. Paweł Wielgat (przedst. dokt.)

mgr inż. Karolina Matej-Łukowicz (przedst. dokt.)

Bąk Mateusz (przedst. stud.)
Bielecki Hubert (przedst. stud.)
Błędzki Krzysztof (przedst. stud.)
Grzonka Kacper (przedst. stud.)
Hinz Iwona (przedst. stud.)
Janusewicz Marcin (przedst. stud.)
Jarosz Jakub (przedst. stud.)
Jarząbek Marta (przedst. stud.)
Kochner Mateusz (przedst. stud)
Kondrat Bartłomiej (przedst. stud.)
Łyszyk Sara (przedst. stud.) 
Marcinkowska Barbara (przedst. stud.)
Mularczyk Dominika (przedst. stud.)
Nowacki Janusz (przedst. stud.)
Olfier Jakub (przedst. stud.)
Staniszewski Jakub (przedst. stud.)
Zajączkowski Maciej (przedst. stud.)
Żywica Katarzyna (przedst. stud.)      

mgr inż. Katarzyna Grudzień-Dawidowicz (przedst. nie NA)
mgr Daria Filip (przedst. nie NA)
Kamila Kiryło (przedst. nie NA)
Maciej Sawicki (przedst. nie NA)
Iwona Skoczypiec (przedst. nie NA)

Pozostałe osoby zaproszone:
prof. dr hab. inż. Stefan Bednarczyk, profesor emeritius PG
prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, honorowy profesor emeritius PG
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko, profesor emeritius PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, profesor emeritus PG
prof. zw. dr hab. inż. Piotr Kowalik, profesor emeritius PG
prof. dr hab. Inż. Władysław Koc, profesor emeritius PG
prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, profesor emeritius PG
dr hab. inż. Artur Janowski
Andrzej Świerszcz (przedst. „Solidarności")