Rada Wydziału w kadencji 2016/2020

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG, czł. koresp. PAN - Przewodniczący Rady Wydziału
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
dr inż. Rafał Ossowski
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG
dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG
dr inż. Jakub Szulwic
mgr inż. Piot Falc - Dyrektor Administracyjny z głosem doradczym

 

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Władysław Koc
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki
prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG

 

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jerzy Bobiński
dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marcin Cudny
dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Victor Eremeev, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG
dr hab. Krzysztof Grzelec
dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc
dr hab. inż. arch. Jan Kozicki
dr hab. inż. Piotr Korzeniowski
dr hab. inż. Adam Krasiński
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marian Kulbik
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz. prof. nadzw. PG (przedst. ZNP)
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz
dr hab. inż. Waldemar Magda
dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
dr hab. inż. Jerzy Pyrchla, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Bernard Quant
dr hab. inż. Magdalena Rucka
dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska
dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Wojciech Witkowski
dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG

 

dr inż. Bohdan Dołżycki (przedst. NA)
dr inż. Angelika Duszyńska (przedst. NA)
dr inż. Sylwia Fudala-Książek (przedst. NA)
dr inż. Sławomir Grulkowski (przedst. NA)
dr inż. Beata Grzyl (przedst. NA)
dr inż. Jacek Oskarbski(przedst. NA)
dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG (przedst. NA)
dr inż. Arkadiusz Sitarski (przedst. NA)
dr inż. Wojciech Szpakowski (przedst. NA)
dr inż. Alina Wargin (przedst. NA)
mgr inż. Michał Wójcik (przedst. NA)

 

mgr inż. Beata Zima (przedst. dokt.)

 

Mateusz Bąk (przedst. stud.)
Krzysztof Błędzki (przedst. stud.)
Klara Borowska (przedst. stud.)
Klaudia Czyżewska (przedst. stud.)
Marcin Janusewicz (przedst. stud.)
Dominika Kwiatkowska (przedst. stud.)
Maciej Łada (przedst. stud.)
Sara Łyszyk (przedst. stud.)
Barbara Marcinkowska (przedst. stud.)
Ewelina Misiewicz (przedst. stud.)
Dominika Mularczyk (przedst. stud.)
Janusz Nowacki (przedst. stud.)
Jakub Olfier (przedst. stud.)
Maciej Zajączkowski (przedst. stud.)
Magdalena Zimnoch (przedst. stud.)

 

Katarzyna Grudzień-Dawidowicz (przedst. nie NA)
Daria Filip (przedst. nie NA)
Kamila Kiryło (przedst. nie NA)
Maciej Sawicki (przedst. nie NA)
Iwona Skoczypiec (przedst. nie NA)

 

Pozostałe osoby zaproszone:
prof. dr hab. inż. Stefan Bednarczyk, profesor emeritius PG
prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, honorowy profesor emeritius PG
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko, profesor emeritius PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, profesor emerritus PG
prof. zw. dr hab. inż. Piotr Kowalik, profesor emeritius PG
prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz, honorowy profesor emeritius PG
prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, profesor emeritius PG
Andrzej Świerszcz (przedst. „Solidarności")