Uchwały podjęte przez Radę Wydziału:

 

Rok 2018 - część 2
Rok 2018 - część 1
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015 - część 2
Rok 2015 - część 1 
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010

Załączniki do Uchwał są dostępne do wglądu w Biurze Wydziału.

Rada Wydziału w kadencji 2016/2020

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG, czł. koresp. PAN - Przewodniczący Rady Wydziału
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
dr inż. Rafał Ossowski
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG
dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG (z głosem doradczym)
dr inż. Jakub Szulwic
mgr inż. Piotr Falc - Dyrektor Administracyjny (z głosem doradczym)

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Rafał Bray
dr hab. inż. Marcin Cudny
dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Victor Eremeev, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski
dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG
dr hab. Krzysztof Grzelec
dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc
dr hab. inż. arch. Jan Kozicki, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Tomasz Kolerski
dr hab. inż. Piotr Korzeniowski
dr hab. inż. Adam Krasiński
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz. prof. nadzw. PG (przedst. ZNP)
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Waldemar Magda
dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
dr hab. inż. Jerzy Pyrchla, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Bernard Quant
dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Wojciech Witkowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG

dr inż. Bohdan Dołżycki (przedst. NA)
dr inż. Angelika Duszyńska (przedst. NA)
dr inż. Sylwia Fudala-Książek (przedst. NA)
dr inż. Sławomir Grulkowski (przedst. NA)
dr inż. Beata Grzyl (przedst. NA)
dr inż. Jacek Oskarbski(przedst. NA)
dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG (przedst. NA)
dr inż. Arkadiusz Sitarski (przedst. NA)
dr inż. Wojciech Szpakowski (przedst. NA)
dr inż. Alina Wargin (przedst. NA)
dr inż. arch. Dominika Wróblewska (przedst.NA)

mgr inż. Beata Zima (przedst. dokt.)
mgr inż. Karolina Matej-Łukowicz (przedst. dokt.)

Bąk Mateusz (przedst. stud.)
Bielecki Hubert (przedst. stud.)
Błędzki Krzysztof (przedst. stud.)
Grzonka Kacper (przedst. stud.)
Hinz Iwona (przedst. stud.)
Janusewicz Marcin (przedst. stud.)
Jarosz Jakub (przedst. stud.)
Jarząbek Marta (przedst. stud.)
Kochner Mateusz (przedst. stud)
Kondrat Bartłomiej (przedst. stud.)
Łyszyk Sara (przedst. stud.) 
Marcinkowska Barbara (przedst. stud.)
Mularczyk Dominika (przedst. stud.)
Nowacki Janusz (przedst. stud.)
Olfier Jakub (przedst. stud.)
Staniszewski Jakub (przedst. stud.)
Zajączkowski Maciej (przedst. stud.)
Żywica Katarzyna (przedst. stud.)      

Katarzyna Grudzień-Dawidowicz (przedst. nie NA)
Daria Filip (przedst. nie NA)
Kamila Kiryło (przedst. nie NA)
Maciej Sawicki (przedst. nie NA)
Iwona Skoczypiec (przedst. nie NA)

Pozostałe osoby zaproszone:
prof. dr hab. inż. Stefan Bednarczyk, profesor emeritius PG
prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, honorowy profesor emeritius PG
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko, profesor emeritius PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, profesor emerritus PG
prof. dr hab. inż. Władysław Koc
prof. zw. dr hab. inż. Piotr Kowalik, profesor emeritius PG
prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, profesor emeritius PG
Andrzej Świerszcz (przedst. „Solidarności")