Sekcja Informatyki

inż. Łukasz Gutarowski
Specjalista Informatyk

pok. 007 / Hydro
tel. (58) 347 61 82
tel. kom. 662 229 031
e-mail: lukasz.gutarowski@wilis.pg.gda.pl

mgr inż. Tomasz Ronkiewicz
Specjalista Informatyk

pok. 007 / Hydro
tel. (58) 347 61 81
tel. kom. 662 229 030
e-mail: tomasz.ronkiewicz@wilis.pg.gda.pl

 Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30

 

Zespół wykonuje następujące zadania:

I. Wydział

 • Nadzorowanie sprawności okablowania strukturalnego rozproszonej sieci Wydziału
 • Nadzór nad rozbudową sieci w nowych pomieszczeniach
 • Doradztwo w zakupie akcesoriów sieciowych i instalacja nowych urządzeń w sieci
 • Monitorowanie podległych segmentów sieci komputerowej pod względem bezpieczeństwa fizycznego dostępu do serwerów
 • Administrowanie Wydziałowymi serwerami poczty i WWW
 • Tworzenie kopii zapasowych i dbałość o niezawodność systemów

II. Jednostki Centralne Wydziału (Sekretariat, Administracja)

 • Instalacja nowego oprogramowania i reinstalacja systemów operacyjnych na komputerach
 • Przyjmowanie zgłoszeń o problemach od użytkowników i pomoc w ich rozwiązywaniu
 • Troska o rozwój sprzętu sieciowego i oprogramowania
 • Rejestracja nowych komputerów w sieci komputerowej oraz innych urządzeń sieciowych
 • Doradztwo techniczne w zakresie zakupu sprzętu komputerowego

III. Ośrodek Informatyczny
Współpraca w zakresie:

 • zakupów sprzętu i oprogramowania zapewniających funkcjonowanie oraz rozwój sieci wydziałowej
 • funkcjonowania Wydziałowej sieci komputerowej i jej zasobów
 • zakupów sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału

IV. Laboratorium Komputerowe w sali 157 Gmachu Głównego

 • Instalacja oraz rozruch oprogramowania systemowego i użytkowego
 • Aktualizowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego
 • Wymiana systemów operacyjnych lub oprogramowania na nowsze wersje wg potrzeb osób prowadzących zajęcia
 • Utrzymywanie funkcjonowania sprzętu komputerowego i sieciowego
 • Wdrażanie nowego oprogramowania specjalistycznego wg potrzeb osób prowadzących zajęcia
 • Utrzymywanie funkcjonowania istniejącego pozostałego oprogramowania użytkowego
 • Utrzymywanie funkcjonowania zabezpieczeń antywirusowych na komputerach
 • Rozwiązywanie problemów sprzętowych i programowych zgłaszanych przez osoby prowadzące zajęcia
 • Rozbudowa oraz administrowanie lokalną siecią komputerową

V. Katedry dotyczy wyłącznie katedr funkcjonujących w obrębie Systemu Ewidencji Komputerów i Oprogramowania (SEKO):

BRAK UCZESTNICZĄCYCH KATEDR

 1. Troska o rozwój sprzętu sieciowego i oprogramowania
 2. Rejestracja nowych komputerów w sieci komputerowej oraz innych urządzeń sieciowych
 3. Doradztwo techniczne w zakresie zakupu sprzętu komputerowego