Sekcja Inwentarzowa

dorota.szlachetka.jpg

Ewa Flizikowska
Samodzielny Referent

pok. 009 / Gmach B
tel. (58) 347 28 79
e-mail: ewa.flizikowska@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

  • prowadzenie całości spraw związanych z ruchem środków trwałych i niskocennych składników majątku wydziału,
  • prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych, środków trwałych pozostałych oraz niskocennych składników majątku,
  • przeprowadzanie uzgodnień z kwesturą odnośnie stanu posiadanego majątku wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami na uczelni,
  • przygotowywanie wydruków komputerowych oraz udzielanie wyjaśnień odnośnie posiadanego stanu majątku wydziału,
  • przygotowywanie, uczestniczenie oraz rozliczanie przeprowadzanej na wydziale kontroli stanu majątku przez uczelnianą komisję inwentaryzacyjną,
  • przygotowywanie, uczestniczenie oraz rozliczanie przeprowadzanej na wydziale likwidacji składników majątku, w wyniku stwierdzenia ich nieprzewidywalności do dalszego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na uczelni,
  • przeprowadzenie całości spraw związanych z przyjęciem i rozliczeniem aparatury naukowo-badawczej (specjalistycznej) zakupionej ze środków – DS, BW, BZ, Granty, będące na tzw. koncie pozabilansowym uczelni