Sekcja Zamówień Publicznych

alina.kryczallo.jpg

Alina Kryczałło
Główny Specjalista

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 24 19
e-mail: alina.kryczallo@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne powyżej 14 tys. euro i poniżej 14 tys. euro ( nie dotyczy projektów unijnych),
 • przygotowanie zapotrzebowań do zamówień wspólnych,
 • zastępstwo w sprawach realizacji zamówień wspólnych,
 • sporządzanie planu zamówień publicznych wydziału,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 14 tys. euro,
 • sprawozdawczość dotycząca zamówień publicznych.

 

jolanta.zielinska.jpg

Jolanta Zielińska
Samodzielny Referent

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 24 19
e-mail: jolanta.zielinska@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne powyżej
 • 14 tys. euro i poniżej 14 tys. euro. (nie dotyczy projektów unijnych), przygotowanie zapotrzebowań do zamówień wspólnych,
 • zastępstwo i konsultacje w sprawach delegacji, szkoleń, przedpłat i konferencji,
 • pomoc w sporządzaniu planu zamówień publicznych wydziału,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 14 tys. euro,
 • sprawozdawczość dotycząca zużycia paliw do silników spalinowych,
 • sprawozdawczość dotycząca realizacji zamówień wspólnych,
 • sprawozdawczość dotycząca składania zgłoszeń Intrastat

 

dorota.szlachetka.jpg

Joanna Iwanczewska-Dośpiał
Specjalista

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 24 19
e-mail: joanna.iwanczewska@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • opracowanie faktur dotyczących zamówień publicznych poniżej 14 tys. euro i przekazanie ich do sekcji finansowej,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych poniżej 14 tys. euro i rejestru zamówień wspólnych,
 • opracowanie i dekretacja wszystkich faktur związanych z delegacjami (bilety lotnicze, kolejowe, noclegi, wyjazdy studentów itp.) ,
 • delegacje:
  • rejestrowanie delegacji;
  • uzyskanie zgody na wyjazd przez Dziekana lub Dyrektora Administracyjnego;
  • rozliczenie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych;
 • konferencje:
  • Krajowe – dekretacja, kompletowanie materiałów, przedpłaty;
  • Zagraniczne – kompletowanie materiałów, wystawianie poleceń wypłaty (blokady), dekretacja;
 • szkolenia – kompletowanie materiałów, dekretacja przedpłaty