Schemat organizacyjny Wydziału

Dyrektor Administracyjny

 

Biuro Dyrektora Administracyjnego

Zarządzanie sprawami kadrowymi pracowników administracyjnych.

Sekretariaty Katedr

Obsługa administracyjna pracowników naukowo-dydaktycznych katedr

Sekcja Zamówień Publicznych

Sporządzanie planów, realizacja i kontrola zamówień publicznych.

Sekcja Gospodarcza

Administrowanie budynkami należącymi do WILiŚ oraz obsługa multimedialna.

Biuro Projektów

Wsparcie pracowników WILiŚ w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów 

Laboratoria

Obsługa i przygotowanie laboratoriów

Sekcja Informatyki

Utrzymywanie i rozwój infrastruktury informatycznej WILiŚ

Dziekanat

Obsługa administracyjna  studentów

Sekcja Finansowa

Rozliczenia finansowe WILiŚ oraz inwentaryzacja majątku

Biuro Wydziału

Obsługa administracyjna Dziekana oraz Prodziekanów