Skład osobowy WKZJK WILiŚ w roku akademickim 2018/19

 1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG – przewodniczący, KH
 2. dr inż. Marcin Abramski – sekretarz, KTSiM
 3. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG, KMB
 4. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG, KG
 5. dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG, KWM
 6. dr inż. Daniel Kaszubowski, KIDiT
 7. dr inż. Katarzyna Kołecka, KTWiŚ
 8. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM
 9. dr inż. Arkadiusz Ostojski (pełnomocn. dziekana), KIS
 10. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM
 11. dr inż. Mateusz Sondej, KMB
 12. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH
 13. dr inż. Marek Wesołowski, KKB
 14. dr inż. Paweł Wysocki, KG
 15. dr inż. Beata Zima, KWM (przedst. doktorantów)
 16. Maciej Zajączkowski (przedst. studentów, WRS), djmaciekk90@gmail.com
 17. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, 58 3266700, giwk@giwk.pl

Zespoły robocze WKZJK

 

Skład osobowy WKZJK WILiŚ w roku akademickim 2017/18

 1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG – przewodniczący, KH, 16-67, pzim@pg.edu.pl
 2. dr inż. Marcin Abramski – sekretarz, KTSiM, 10-96, mabram@pg.edu.pl
 3. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG, KKMiZwB, 27-16
 4. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG, KG, 22-20
 5. dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG, KWM, 24-97
 6. dr inż. Daniel Kaszubowski, KIDiT, 18-41
 7. dr inż. Katarzyna Kołecka, KTWiŚ, 16-82
 8. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31
 9. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (pełnomocn. dziekana), KIS, 18-19
 10. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM, 20-24
 11. dr inż. Mateusz Sondej, KMB, 62-98
 12. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH, 28-94
 13. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12
 14. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85
 15. mgr inż. Beata Zima (przedst. doktorantów), KWM, 61-49
 16. stud. Maciej Zajączkowski (przedst. studentów, WRS), djmaciekk90@gmail.com,
 17. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, 58 3266700, giwk@giwk.pl

 

Skład osobowy WKZJK WILiŚ PG w roku akad. 2016/2017

 1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG – przewodniczący, KH, pzim@pg.gda.pl
 2. dr inż. Marcin Abramski – sekretarz, KTSiM, mabram@pg.gda.pl
 3. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG, KMB, 62-98
 4. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG, KG, 22-20
 5. dr inż. Katarzyna Kołecka, KTWiŚ, 16-82
 6. dr inż. Daniel Kaszubowski, KID, 18-41
 7. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31
 8. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (pełnomocn. dziekana), KIS, 18-19
 9. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM, 20-24
 10. dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG, KWM, 24-97
 11. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12
 12. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH, 28-94
 13. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85
 14. stud. Sara Łyszyk (przedst. studentów, WRS), sadie9302@gmail.com,
 15. mgr inż. Beata Zima (przedst. doktorantów), KWM, 61-49
 16. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, 58 3266700, giwk@giwk.pl

 

Skład osobowy WKZJK WILiŚ PG w roku akad. 2015/2016 (od 20.01.2016):

 1. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG - przew., KG, 22-20, zkur@pg.gda.pl
 2. dr hab. inż. Piotr Iwicki - wiceprzew., KMB, 62-98, piotr.iwicki@wilis.pg.gda.pl
 3. dr inż. Marcin Abramski - sekretarz, KTSiM, 18-38, marcin.abramski@wilis.pg.gda.pl
 4. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG, KID, 11-47, kazimierz.jamroz@wilis.pg.gda.pl
 5. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (Prodziekan ds. kształcenia), KKMiZwB, 22-00, robert.jankowski@wilis.pg.gda.pl
 6. stud. Marcin Janusewicz (przedst. studentów, WRS)
 7. dr inż. Daniel Kaszubowski, KID, 18-41, daniel.kaszubowski@wilis.pg.gda.pl
 8. dr inż. Katarzyna Kołecka, KTWiŚ, 16-82, katrzyna.kolecka@wilis.pg.gda.pl
 9. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31, krogu@pg.gda.pl
 10. dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG (Prodziekan ds. studiów), KIS, 18-19, arkusost@pg.gda.pl
 11. dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG, KGGiBM, 20-24, maria.przewlocka@wilis.pg.gda.pl
 12. dr hab. inż. Magdalena Rucka, KWM, 24-97, magdalena.rucka@wilis.pg.gda.pl
 13. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH, 29-84, wojciech.szpakowski@wilis.pg.gda.pl
 14. dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG, KH, 18-09, michal.szydlowski@wilis.pg.gda.pl
 15. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85, marek.wesolowski@wilis.pg.gda.pl
 16. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12, pawel.wysocki@pg.gda.pl
 17. mgr inż. Beata Zima (przedst. doktorantów), KWM, 61-49, beata.zima@wilis.pg.gda.pl
 18. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, (58) 326 6700 (przedst. interesariuszy zewnętrznych)

 

Skład osobowy WKZJK WILiŚ PG w roku 2015:

 1. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG - przew., KG, 22-20, zkur@pg.gda.pl
 2. dr hab. inż. Piotr Iwicki - wiceprzew., KMBiM, 62-98, piotr.iwicki@wilis.pg.gda.pl
 3. dr inż. Marcin Abramski, KMBiM, 18-38, marcin.abramski@wilis.pg.gda.pl
 4. dr inż. Katarzyna Kołecka KTWiŚ, 16-82, katrzyna.kolecka@wilis.pg.gda.pl
 5. mgr inż. Daria Bieńkuńska (przedst. doktorantów)
 6. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, KID, 11-47, kazimierz.jamroz@wilis.pg.gda.pl
 7. dr inż. Daniel Kaszubowski, KID, 18-41, daniel.kaszubowski@wilis.pg.gda.pl
 8. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (Prodziekan), 22-00, KKMiZwB, robert.jankowski@wilis.pg.gda.pl
 9. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31, krogu@pg.gda.pl
 10. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (Prodziekan), KIS, 18-19, arkusost@pg.gda.pl
 11. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM, 20-24, maria.przwł ocka@wilis.pg.gda.pl
 12. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12, pawel.wysocki@pg.gda.pl
 13. stud. Justyna Kwiatkowska (przedst. studentów, WRS),
 14. dr hab. inż. Michał Szydłowski, KH, 18-09, michal.szydlowski@wilis.pg.gda.pl
 15. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH, 29-84, wojciech.szpakowski@wilis.pg.gda.pl
 16. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85, marek.wesolowski@wilis.pg.gda.pl
 17. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, 58 3266700, mgr Jacek Skarbek Prezes Zarządu GIWK

 

 Skład osobowy WKZJK WILiŚ PG w roku 2014:

 1. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG – przew., KG, 22-20, zkur@pg.gda.pl
 2. dr hab. inż. Piotr Iwicki – wiceprzew., KMBiM, 62-98, piotr.iwicki@wilis.pg.gda.pl
 3. dr inż. Marcin Abramski, KMBiM, 18-38, marcin.abramski@wilis.pg.gda.pl
 4. dr inż. Marek Geneja,KTWiŚ, 16-24, marek.geneja@wilis.pg.gda.pl
 5. mgr inż. Tomasz Falborski (przedst. doktorantów), 13-39, tomfalbo@pg.gda.pl
 6. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, KID, 11-47, kazimierz.jamroz@wilis.pg.gda.pl
 7. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (Prodziekan), 22-00, KKMiZwB, robert.jankowski@wilis.pg.gda.pl
 8. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31, krogu@pg.gda.pl
 9. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (Prodziekan), KIS, 18-19, arkusost@pg.gda.pl
 10. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM, 20-24, maria.przwł ocka@wilis.pg.gda.pl
 11. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12, pawel.wysocki@pg.gda.pl
 12. stud. Daniel Milewski (przedst. studentów, WRS), danielmilewski123@gmail.com
 13. dr hab. inż. Michał Szydłowski, KH, 18-09, michal.szydlowski@wilis.pg.gda.pl
 14. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85, marek.wesolowski@wilis.pg.gda.pl
 15. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, 58 3266700, mgr Jacek Skarbek Prezes Zarządu GIWK