Skład osobowy WKZJK WILiŚ PG w roku akad. 2016/2017

 1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG – przewodniczący, KH, pzim@pg.gda.pl
 2. dr inż. Marcin Abramski – sekretarz, KTSiM, mabram@pg.gda.pl
 3. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. nadzw. PG, KMB, 62-98
 4. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG, KG, 22-20
 5. dr inż. Katarzyna Kołecka, KTWiŚ, 16-82
 6. dr inż. Daniel Kaszubowski, KID, 18-41
 7. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31
 8. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (pełnomocn. dziekana), KIS, 18-19
 9. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM, 20-24
 10. dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG, KWM, 24-97
 11. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12
 12. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH, 28-94
 13. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85
 14. stud. Sara Łyszyk (przedst. studentów, WRS), sadie9302@gmail.com,
 15. mgr inż. Beata Zima (przedst. doktorantów), KWM, 61-49
 16. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, 58 3266700, giwk@giwk.pl

 

Skład osobowy WKZJK WILiŚ PG w roku akad. 2015/2016 (od 20.01.2016):

 1. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG - przew., KG, 22-20, zkur@pg.gda.pl
 2. dr hab. inż. Piotr Iwicki - wiceprzew., KMB, 62-98, piotr.iwicki@wilis.pg.gda.pl
 3. dr inż. Marcin Abramski - sekretarz, KTSiM, 18-38, marcin.abramski@wilis.pg.gda.pl
 4. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG, KID, 11-47, kazimierz.jamroz@wilis.pg.gda.pl
 5. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (Prodziekan ds. kształcenia), KKMiZwB, 22-00, robert.jankowski@wilis.pg.gda.pl
 6. stud. Marcin Janusewicz (przedst. studentów, WRS)
 7. dr inż. Daniel Kaszubowski, KID, 18-41, daniel.kaszubowski@wilis.pg.gda.pl
 8. dr inż. Katarzyna Kołecka, KTWiŚ, 16-82, katrzyna.kolecka@wilis.pg.gda.pl
 9. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31, krogu@pg.gda.pl
 10. dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG (Prodziekan ds. studiów), KIS, 18-19, arkusost@pg.gda.pl
 11. dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG, KGGiBM, 20-24, maria.przewlocka@wilis.pg.gda.pl
 12. dr hab. inż. Magdalena Rucka, KWM, 24-97, magdalena.rucka@wilis.pg.gda.pl
 13. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH, 29-84, wojciech.szpakowski@wilis.pg.gda.pl
 14. dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG, KH, 18-09, michal.szydlowski@wilis.pg.gda.pl
 15. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85, marek.wesolowski@wilis.pg.gda.pl
 16. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12, pawel.wysocki@pg.gda.pl
 17. mgr inż. Beata Zima (przedst. doktorantów), KWM, 61-49, beata.zima@wilis.pg.gda.pl
 18. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, (58) 326 6700 (przedst. interesariuszy zewnętrznych)

 

Skład osobowy WKZJK WILiŚ PG w roku 2015:

 1. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG - przew., KG, 22-20, zkur@pg.gda.pl
 2. dr hab. inż. Piotr Iwicki - wiceprzew., KMBiM, 62-98, piotr.iwicki@wilis.pg.gda.pl
 3. dr inż. Marcin Abramski, KMBiM, 18-38, marcin.abramski@wilis.pg.gda.pl
 4. dr inż. Katarzyna Kołecka KTWiŚ, 16-82, katrzyna.kolecka@wilis.pg.gda.pl
 5. mgr inż. Daria Bieńkuńska (przedst. doktorantów)
 6. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, KID, 11-47, kazimierz.jamroz@wilis.pg.gda.pl
 7. dr inż. Daniel Kaszubowski, KID, 18-41, daniel.kaszubowski@wilis.pg.gda.pl
 8. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (Prodziekan), 22-00, KKMiZwB, robert.jankowski@wilis.pg.gda.pl
 9. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31, krogu@pg.gda.pl
 10. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (Prodziekan), KIS, 18-19, arkusost@pg.gda.pl
 11. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM, 20-24, maria.przwł ocka@wilis.pg.gda.pl
 12. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12, pawel.wysocki@pg.gda.pl
 13. stud. Justyna Kwiatkowska (przedst. studentów, WRS),
 14. dr hab. inż. Michał Szydłowski, KH, 18-09, michal.szydlowski@wilis.pg.gda.pl
 15. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH, 29-84, wojciech.szpakowski@wilis.pg.gda.pl
 16. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85, marek.wesolowski@wilis.pg.gda.pl
 17. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, 58 3266700, mgr Jacek Skarbek Prezes Zarządu GIWK

 

 Skład osobowy WKZJK WILiŚ PG w roku 2014:

 1. dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG – przew., KG, 22-20, zkur@pg.gda.pl
 2. dr hab. inż. Piotr Iwicki – wiceprzew., KMBiM, 62-98, piotr.iwicki@wilis.pg.gda.pl
 3. dr inż. Marcin Abramski, KMBiM, 18-38, marcin.abramski@wilis.pg.gda.pl
 4. dr inż. Marek Geneja,KTWiŚ, 16-24, marek.geneja@wilis.pg.gda.pl
 5. mgr inż. Tomasz Falborski (przedst. doktorantów), 13-39, tomfalbo@pg.gda.pl
 6. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, KID, 11-47, kazimierz.jamroz@wilis.pg.gda.pl
 7. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (Prodziekan), 22-00, KKMiZwB, robert.jankowski@wilis.pg.gda.pl
 8. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM, 10-31, krogu@pg.gda.pl
 9. doc. dr inż. Arkadiusz Ostojski (Prodziekan), KIS, 18-19, arkusost@pg.gda.pl
 10. doc. dr inż. Maria Przewłócka, KGGiBM, 20-24, maria.przwł ocka@wilis.pg.gda.pl
 11. dr inż. Paweł Wysocki, KG, 22-12, pawel.wysocki@pg.gda.pl
 12. stud. Daniel Milewski (przedst. studentów, WRS), danielmilewski123@gmail.com
 13. dr hab. inż. Michał Szydłowski, KH, 18-09, michal.szydlowski@wilis.pg.gda.pl
 14. dr inż. Marek Wesołowski, KKB, 23-85, marek.wesolowski@wilis.pg.gda.pl
 15. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, 58 3266700, mgr Jacek Skarbek Prezes Zarządu GIWK