"Okno Na Budownictwo" druga edycja konferencji |03-04.04.2020r.| Bytów

Druga Edycja studenckiej konferencji "Okno na Budownictwo" organizowana wspólnie przez Firmę Drutex, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Koło Naukowe KOBRa odbędzie się w dniach 03-04.04.2020r. w siedzibie Firmy Drutex w Bytowie. Patronem wydarzenia jest magazyn "Builder".

Jest to wydarzenie skierowane do studentów wyższych uczelni technicznych, podczas którego zostaną poruszone tematy związane z projektowaniem i wykonawstwem budowlanym, a także nowoczesnymi technologiami i materiałami w budownictwie. Zgłoszone, 4-osobowe zespoły studentów, w takcie konferencji prezentowały będą zrealizowane pod okiem opiekuna tematy w formie prezentacji (12-15min). Spośród wszystkich prezentacji, kapituła konferencji wybierze 4 najlepsze grupy, które w kolejnej fazie konferencji zmierzą się w debacie oksfordzkiej. Zwycięskie zespoły zostaną nagrodzone przez Organizatorów atrakcyjnymi nagrodami, ponadto drużyna która zajmie pierwsze miejsce otrzyma możliwość opublikowania swojego wystąpienia w formie artykułu w magazynie Bulder Science. 

Bardzo serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich grup, przedstawiania informacji studentom oraz wzięcia udziału.

Informacji w sprawie konferencji udziela dr inż. Marcin Szczepański tel: 661-415-888 lub mailowo: marcin.szczepanski@pg.edu.pl , zapisy trwają do 25.03., plakat i regulamin konferencji w załączeniu. 

wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/233620617644753/

Załączone pliki