Godziny Dziekańskie

W dniu 31.10.2019 od godziny 15:00 ogłoszone zostały Godziny Dziekańskie.