Informacja w zw. z pogrzebem Prezydenta Gdańska

W związku z uroczystościami pogrzebowymi Prezydenta m. Gdańska Pawła Adamowicza informujemy, co następuje:

Dla studentów chcących oddać hołd Prezydentowi w ECS oraz wziąć udział w uroczystości odprowadzenia zwłok do Kościoła Mariackiego
Dziekan WILiŚ, prof. Krzysztof Wilde ogłasza usprawiedliwione godziny nieobecności na zajęciach w piątek 18 stycznia od godz. 14.00.