Konferencja szkoleniowa BUDYNKI WYSOKIE I WYSOKOŚCIOWE

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy na Konferencję szkoleniową

BUDYNKI WYSOKIE I WYSOKOŚCIOWE

konstrukcje i fasady – zagadnienia projektowe – bezpieczeństwo pożarowe
Gdańsk - 6 listopada 2019
Czas trwania: od. 9.00 do około 15.30
Miejsce: podane w potwierdzeniu zapisu wysyłanym automatycznie do zapisanych osób poprzez stronę www.archmedia.pl

Przygotowanie i prowadzenie:

 • prof. Tomasz Błaszczyński, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska 
 • dr inż.arch. Łukasz Flaga, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, Instytut Mechaniki Budowli, Politechnika Krakowska 
 • dr inż. Paweł Sulik, Zakład Badań Ogniowych ITB 
 • dr inż. Jacek Wdowicki, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska

Konstrukcje budynków wysokich i wysokościowych, a także ściany osłonowe i fasady musza być odporne na obciążenia sejsmiczne, grawitacyjne oraz na coraz większy wpływ wiatru, związany ze zmianami klimatycznymi. Wykładowcy przedstawią zasady projektowe dla konstrukcji budynków wysokościowych, sposoby ich obliczeń i optymalizacji. Omówiona zostanie również odporność ogniowa konstrukcji budynków i ścian osłonowych.
Tematy wygłaszanych wykładów:

 1. Zagadnienia w projektowaniu budynków wysokich i wysokościowych - komputerowe metody obliczeń konstrukcji
 2. Systemy konstrukcyjne budynków wysokich - konstrukcja nośna, fundamenty, rozwiązania komunikacyjne (windy) i tłumiące drgania .
 3. Badania modelowe oddziaływania wiatru na konstrukcje, ściany osłonowe, fasady i dachy budynków wysokich i wysokościowych.
 4. Komfort wibracyjny mieszkańców i komfort wiatrowy przechodniów w obszarach wielkomiejskich o gęstej zabudowie wysokościowej
 5. Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach wysokich i wysokościowych 
 6. Przegrody zewnętrzne i fasady w energooszczędnych budynkach wysokościowych - Grzegorz Gogolok, SCHÜCO International, PARTNER GŁÓWNY konferencji 
 • Czy budynki wysokościowe wymagają zastosowania specjalnych konstrukcji fasadowych? 
 • Wpływ wielkości odkształceń konstrukcji nośnej budynku na projektowane rozwiązania. 
 • Tradycyjne fasady słupowo-ryglowe czy fasady elementowe? 
 • Aspekty naturalnego przewietrzania w budynkach wysokościowych. 
 • A jednak indywidualnie zaprojektowana konstrukcja fasady?

Prezentacje branżowe:

 • z zakresu konstrukcji: ATM , ASTRA, PDG MASKI
 • programów do obliczeń komputerowych: CONSTRUSOFT, DLUBAL 
 • bezpieczeństwa pożarowego: SMAY, GAZEX, ROCKWOOL, K-Flex, 

Organizatorzy zastrzegają mozliwość zmian w programie.
Zasady uczestnictwa:
Bezpłatne, liczba miejsc bezpłatnych sponsoowanych ograniczona; po wyczerpaniu miejscbezpłatnych udział płatny. 
Podane na stronie Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.
Zapisy przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę serwisową firmy www.archmedia.pl.