Konkurs dla studentów politechnik – nagrodą wyjazd do USA

Projekt TEM, działający pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych zaprasza studentów polskich uczelni technicznych do wzięcia udziału w konkursie na prezentację w zakresie tematyki BIM. Prezentacje w języku angielskim mają być wygłoszone w Krakowie na międzynarodowej konferencji TEM w dniu 14 czerwca br. 

W konkursie wezmą udział trzy osoby zakwalifikowane przez organizatorów. Ich zadaniem jest przygotowanie prezentacji projektu badawczego lub pracy inżynierskiej/magisterskiej. Najlepiej byłoby, gdyby dotykała tematyki Building Information Modelling, ale może być to także szeroko pojęta tematyka inżynierii drogowej. Osoba, która zostanie wybrana jako najlepsza otrzymuje od Amerykanów wyjazd do USA na konferencję iHEEP ( http://iheep2019.com ). Fundatorzy pokrywają wszelkie koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia. Student bierze udział w konkursie w USA reprezentując Europę. 

TEM to specjalny program ONZ, utworzony w 1978 r. dla Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to jedyny program, który umożliwia bezpośrednią współpracę administracji drogowych w celu poprawy efektywności połączeń transportowych w Europie i Azji. http://www.unece.org/trans/main/tem/tem.html

Misją projektu jest ustanowienie forum współpracy pomiędzy administracjami drogowymi i Ministerstwami ds. transportu państw członkowskich TEM, które opracowują standardy, dobre praktyki i wytyczne w zakresie strategicznego zarządzania infrastrukturą drogową. Projekt ma za zadanie wspierać administracje krajowe w tym aspekcie i skupiać się na strategicznym rozwoju tego sektora gospodarki. 

Uwaga: w wypadku zainteresowania udziałem w konkursie, studnci przyjeżdżają do Krakowa na własny koszt. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 czerwca. Kontakt do organizatorów w razie pytań – Aleksandra Cybulska, olacybulska@hotmail.com, tel. 502558847.