Konkurs POIIB

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB) organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2018. Konkurs organizowany jest już po raz piąty przy wsparciu Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska jako partnera organizacyjnego – pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015.

Celem konkursu jest promowanie rozwiązań inżynierskich charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności oraz uwzględniających zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawionych w pracach dyplomowych.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie (w tym obejmującą problematykę wyburzeniową),
  • inżynieria transportowa (drogi, koleje i mosty),
  • instalacje sanitarne,
  • instalacje elektryczne i telekomunikacja.

Powyższe kategorie odpowiadają specjalnościom uprawnień budowlanych nadawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zainteresowane osoby, absolwentów Wydziałów ILiŚ, ETI oraz EiA Politechniki Gdańskiej, prosimy o złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia oraz kopii pracy w wersji papierowej lub elektronicznej (format pdf) w Dziekanacie swojego Wydziału do dnia 15 kwietnia 2019r. Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych pracach oraz ich Autorach będzie rozpowszechniona wśród prawie 8000 członków Izby.

Sekretarz Kapituły Konkursu
członek Rady POIIB
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz
prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej