Konkurs wyKOMBinuj mOst - Home Edition

Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji „KOMBO” organizuje internetowy konkurs „wyKOMBinuj mOst – Home Edition”. Jest on skierowany zarówno do studentów jak i do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zasady są podobne do rodzimego konkursu „wyKOMBinuj mOst” organizowanego na Politechnice Gdańskiej, należy wykonstruować przęsło mostowe wykorzystując jedynie papier/karton, klej i/lub taśmę. Konstrukcja powinna przenieść ciężar jednego z członków zespołu. Zgłoszenia zawierające zdjęcia wykonanych przęseł mostowych oraz formularz zgłoszeń należy dostarczyć mailowo na adres kombo@pg.edu.pl  zgodnie z zamieszczonym regulaminem.

W czasie pandemii stawiają na uatrakcyjnienie domowej kwarantanny, poszerzenie wiedzy i umiejętności technicznych oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.

Serdecznie zachęcamy Wszystkich do udziału.

Załączone pliki