Obrony dyplomów w lipcu

Dyplomanci, którzy złożą komplet dokumentów do obrony ( zeskanowany i przesłany na adres pracownika dziekanatu lub osobiście ) do dnia 20.06.2020 r. będą mieli możliwość obrony pracy dyplomowej w pierwszej połowie lipca (pod warunkiem, że sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).