Odroczenie opłat za studia niestacjonarne

Uprzejmie informujemy, że biorąc pod uwagę rekomendację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r. dotyczącą opłat za studia, władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o ODROCZENIU OPŁAT ZA STUDIA DO DNIA 30 KWIETNIA 2020 R.