Odwołanie dyżuru Pełnomocnika ds. kierunku Geodezja i Kartografia

W związku ze służbowym wyjazdem na AGH Kraków, dyżur Pełnomocnika
Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia Jakuba Szulwica dyżur
21.03.2019 jest odwołany. W sprawach niecierpiących zwłoki uprasza się o
kontakt via e-mail szulwic@pg.edu.pl lub tel./SMS 609 271 271.