Ogłoszenie dla studentów studiów magisterskich

Ogłoszenie dla studentów studiów magisterskich kierunków:

  •  Budownictwo,
  •  Geodezja i kartografia,
  •  Inżynieria środowiska,
  •  Transport

 którzy rozpoczęli studia w lutym 2019.

Informujemy, że ze względu na modyfikację treści przedmiotowych na ww. kierunkach w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej (POWER 3.5)" są państwo uczestnikami ww. projektu. W związku z tym Politechnika Gdańska, jako beneficjent, jest zobowiązany do sprawozdania liczby uczestników do instytucji pośredniczącej, tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany zaś do jednorazowego wypełnienia stosownych deklaracji oraz formularza danych osobowych. Zaznaczamy, że zbierane dane są standardowe dla każdego projektu i są przetwarzane jedynie w celach statystycznych. W przypadku niewypełnienia dokumentów, nie studenci nie mogą być traktowani jako beneficjenci Projektu, w ramach którego modyfikowane są treści programowe i udzielane wsparcie dedykowane tym kierunkom.

 Stosowne formularze i wszelkie informacje są dostępne w Biurze Projektu (Gmach Główny, pok. 262) w godz. 8-16. Formularze są także dostępne na stronie: https://pg.edu.pl/power-zip/dokumenty

 Ze względu na konieczność sprawozdania w najbliższych dniach, prosimy o dostarczenie dokumentów najpóźniej do 27.05.2019. W związku z tym prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.