Ogłoszenie Dziekanatu

Uwaga!

W styczniu nastąpiła zmiana sobót pracujących

Z 05.12.2019 - została zmieniona na 12.01.2019 - studia niestacjonarne i odbiór dyplomów i na 19.01.2018 -studia niestacjonarne