Rekomendacje dotyczące zdalnego nauczania

Szanowni Państwo,
Studentki i Studenci WILiŚ

W dniu 27 marca ukazały się rekomendacje MNiSW dot. zdalnego nauczania:
https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach.

Podkreślić należy zapisy, który precyzuje obowiązki Studenta:

  • Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnie z uczelnianym Regulaminem Studiów;
  • Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela;

Wszystkie zajęcia WILiŚ, dla których tryb zdalny został uruchomiony,
dostępne są w postaci kursów widocznych na portalu eNauczanie.
Rekomendacje MNiSW sankcjonują również długo oczekiwane przez nasze
środowisko rozliczanie pensum dydaktycznego na podstawie zajęć
przeprowadzonych na odległość.

Prodziekani ds. kształcenia oraz ds. organizacji studiów
dr inż. Rafał Ossowski i dr inż. Arkadiusz Ostojski