Spotkanie dotyczące uprawnień budowlanych

Koło Naukowe Konstrukcji Betonowych "Żelbet" oraz Koło Naukowe Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej "Most Wanted" pragną zaprosić na spotkanie dotyczące uprawnień budowlanych, które odbędzie się na Politechnice Gdańskiej - w Audytorium Novum, dnia 15 kwietnia 2019 roku w godzinach 17:00 - 19:00.

Spotkanie ma na celu przybliżyć studentom Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – przyszłym członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zasady nabywania uprawnień budowlanych.

Do omówienia zagadnień związanych z uprawnieniami budowlanymi zaproszono Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Marka Wesołowskiego oraz członka KK POIIB mgr inż. Macieja Malinowskiego. Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Konstrukcji Betonowych "Żelbet"

Koło Naukowe Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej "Most Wanted"

Galeria zdjęć