Take a TEE, help yourself!

TEE: TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEERS

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG
zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów oraz pracowników
na interdyscyplinarny kurs języka angielskiego technicznego

Semestr zimowy 2019/2020 obejmuje ogólnotechniczną tematykę zawierającą terminologie z zakresu:

  • matematyka,
  • mechanika teoretyczna i techniczna (wytrzymałość materiałów),
  • mechanika ciała stałego – elementy,
  • materiały stosowane w inżynierii,
  • mechanika płynów,
  • inżynieria lotnicza, górnictwo,
  • chemia – przegląd,
  • sylwetki badawcze wszystkich 9 Wydziałów naszej Uczelni – każdej z Katedr.
     

Dodatkowo na życzenie uczestników możliwe będą prezentacje dotyczące wybranych dyscyplin technicznych.

Termin:

  • grupa 1 – wtorki od godz. 17.00, pierwsze spotkanie 29.10, sala 619 WOiO,
  • grupa 2 – środy od godz. 18.00, pierwsze spotkanie 30.10, sala 616 WOiO.

10 spotkań po 120 min.

Koszt:

  • studenci WOiO PG – 100 zł,
  • pracownicy WOiO PG – bezpłatnie,
  • studenci PG poza WOiO – 200 zł, pozostali – 300zł.

Numer rachunku:
98 1090 1098 0000 0001 2138 8946

Certyfikat:
Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu *
*pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej 7 spotkaniach

Osoby zainteresowane mogą zapisać się:

Zapisy na kurs trwają do 25.10.2019.

Zajęcia poprowadzi dr inż. Marek Skowronek, doc. PG