Uwaga kolejna zmian terminu dyżurów w styczniu.

Z uwagi planowane prowadzone prace administracyjne na serwerach utrzymujących systemy informatyczne CUI i wyłączenie serwisu Moja PG w dniach 11-13.01.2019, dyżur z dnia 12.01.2019 przeniesiony zostaje na 19.01.2019.
Dnia 19.01.2019 w godzinach dyżuru zapewniona będzie obsługa bieżąca studentów i odbiór dyplomów, w następną sobotę 26.01.2019 tylko obsługa bieżąca.

dr inż. Arkadiusz Ostojski
Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Inżynieria Środowiska