Zajęcia dydaktyczne w dniu 12.11.2018

W związku z licznymi pytaniami studentów informujemy, że dzień 12.11.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć (na podstawie decyzji Sejmu RP).