ZMIANA SOBÓT W LUTYM 2019

UWAGA 

W LUTYM NASTĄPIŁA ZMIANA SOBÓT PRACUJĄCYCH DZIEKANATU

 Z 02.02 .2019 - ZOSTAŁA PRZENIESIONA  NA 09.02.2019 - STUDIA NIESTACJONARNE , ODBIÓR DYPLOMÓW I 16.02.2018 -STUDIA NIESTACJONARNE