Transport

Na kierunku transport kształcimy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską zajmującą się planowaniem, projektowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem systemów transportowych. Profile kształcenia i specjalności dyplomowania np. systemy transportowe czy infrastruktura transportu przygotowują studentów do projektowania i realizacji inwestycji transportowych, zarządzania infrastrukturą transportową oraz do rozwiązywania zaawansowanych problemów logistycznych.

    

Sprawne zarządzanie systemem transportowym wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Według regularnych badań prowadzonych wśród absolwentów kierunku transport 70% z nich deklaruje pracę w branży.