Informacje Ogólne
 

Kierownik Katedry - Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
Tel. (058) 347-19-54, e-mail: jacek.makinia@wilis.pg.gda.pl
Budynek WILiŚ (budynek 20, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12), pokój 211 A
Sekretariat: (058) 347-24-21