W dniu 2 marca 2020 roku odszedł Profesor Tadeusz Godycki-Ćwirko, pozostawiając nas w ogromnym żalu i zadumie. 

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Godycki - Ćwirko


 

Urodził się 20 stycznia 1926 r. na Kresach Wschodnich, w Kaczanowiczach koło Nieświeża, w rodzinie ziemiańskiej. W latach 1944-1948 był żołnierzem II Armii Wojska Polskiego, kończąc służbę w stopniu podporucznika.

W 1948 roku rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej, uzyskując w roku 1954 dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego. Jeszcze podczas studiów rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Budownictwa Betonowego, a w roku 1962 obronił rozprawę doktorską dotyczącą tarcz żelbetowych.

W roku 1963 został służbowo przeniesiony do Politechniki Łódzkiej, gdzie między innymi był dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury oraz pełnił funkcję dyrektora Instytutu Budownictwa. W roku 1966 wyjechał na staż naukowy do Stuttgartu, a w latach 1972-1973 pracował na Uniwersytecie w Calgary. W roku 1985 powrócił do Gdańska, gdzie pracował do roku 2012 w Katedrze Konstrukcji Betonowych.

W roku 1966 uzyskał na Politechnice Wrocławskiej stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy, która w zmodyfikowanej wersji została wydana jako książka „Ścinanie w żelbecie” (Wydawnictwo Arkady 1968), a następnie w języku francuskim: „Le cisaillement dans le beton arme” – Wydawnictwo Dunod Paris 1972 oraz w języku niemieckim: „Schubprobleme im Stahlbetonbau“ - Wydawnictwo VDI Düsseldorf 1973. W roku 1982 została wydana przez Wydawnictwo Arkady kolejna książka „Mechanika betonu”, nagrodzona przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra budownictwa.

Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych T. Godycki-Ćwirko uzyskał w roku 1972, zaś tytuł profesora zwyczajnego w roku 1985.

Jako visiting professor wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Calgary, Tbilisi, Lwowie, Moskwie, St. Petersburgu, Glasgow, Trondheim, Aleksandrii, Stuttgarcie, Karlsruhe i Kaiserslautern. Kierował projektami badawczymi dotyczącymi między innymi przebicia płyt żelbetowych, strefy przypodporowej belek z inkluzjami, słupów uzwojonych, wsporników belek i słupów, strefy przypodporowej belek żelbetowych i sprężonych.

Profesor T. Godycki-Ćwirko był autorem ponad 260 prac naukowych, 4 książek oraz 6 skryptów i 5 rozdziałów w książkach. Był także promotorem 16 prac doktorskich oraz ponad 400 prac inżynierskich i magisterskich.

Działalność naukową prof. Tadeusz Godycki-Ćwirko harmonijnie łączył z działalnością inżynierską, będąc autorem, konsultantem i weryfikatorem wielu unikalnych projektów z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego i sakralnego. Można tu wskazać miedzy innymi projekt Fabryki Mączki Drzewnej w Bardzie Śląskim,  budowę pierwszego w Polsce budynku mieszkalnego w technologii monolitycznej płyta-słup na osiedlu Łódź-Widzew, budowę Bazyliki Licheńskiej, realizację wysokich budynków mieszkalnych: Witawa w Gdyni, Horyzont w Gdańsku. W latach 2006-2008 konsultował i weryfikował konstrukcję największego w Europie prefabrykowanego żelbetowego silosu zbożowego w Szczepankach koło Grudziądza. W latach 2008-2009 był weryfikatorem projektu konstrukcji żelbetowej stadionu PGE Arena w Gdańsku.

Jako ekspert opracował kilkadziesiąt ekspertyz i opinii, między innymi dotyczących technologii tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku, rekonstrukcji zabytkowej Zielonej Bramy w Gdańsku, a także dachu kościoła św. Katarzyny w Gdańsku po pożarze w maju 2006 roku, natomiast w roku 2013 opracował ekspertyzę dotyczącą żelbetowej kopuły dawnego Dworca Morskiego w Gdyni.

W roku 2008 otrzymał Medal Prezydenta Miasta Gdańska, a w roku 2006 Złoty Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 został uhonorowany Medalem im. Prof. Stefana Kaufmana, w roku 2002 został honorowym członkiem PZITB, a w roku 2013 otrzymał medal im. Prof. Romana Ciesielskiego.

Profesor T Godycki-Ćwirko był odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1984), trzema Krzyżami Orderu Polonia Restituta: Kawalerskim (1973), Oficerskim (1985) i Komandorskim (2002). Senat Politechniki Krakowskiej 18 listopada 2005 roku nadał prof. Tadeuszowi Godyckiemu-Ćwirko godność honorowego profesora Politechniki Krakowskiej, a 15 listopada 2006 roku został mu nadany tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Łódzkiej.

Profesor T Godycki-Ćwirko zmarł 2 marca 2020 roku w Gdańsku, pozostawiając zapewne wielu swoich dawnych studentów i współpracowników w wielkiej zadumie i szczerym żalu.