Kierownik Katedry
Head of Department

Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. nadzw. PG
pokój / room: 116 BŻ (Bydynek Żelbetu)
tel.: +48 58 347 22 31
e-mail: mniedost@pg.edu.pl
 

 

Sekretariat Katedry
Secretariat

mgr Małgorzata Zaborska
pokój / room: 104 BŻ (Budynek Żelbetu)
tel.: +48 58 347 10 57
e-mail: malzabor@pg.edu.pl
pon. - pt, godz. 7.00 - 15.00

 

Katedra Konstrukcji Betonowych
Department of Concrete Structures

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Politechnika Gdańska
Gdańsk University of Technology
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk