Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie(KKMiZwB) powstała w 2006 roku z połączenia dotychczasowej Katedry Konstrukcji Metalowych i Katedry Technologii i Zarządzania w Budownictwie (KTiZwB). Połączenie to było wynikiem przejścia na emeryturę Profesora Zdzisława Kowalczyka, dotychczasowego Kierownika KTiZwB.

Katedra KMiZwB składa się z dwóch Zespołów: Konstrukcji Metalowych (KM) – kierowanego przez dr hab. inż. E. Urbańską-Galewską oraz Zarządzania w Budownictwie (TiZ) – kierowanego przez dr inż. A.Kristowskiego.

p.o. Kierownika Katedry

dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska
pokój: 113 / Żelbet
tel.: +48 58 347 17 51
e-mail: elzbieta.urbanska-galewska@pg.edu.pl

Sekretariat Katedry

Janina Wiekiera
pokój: 114 / Żelbet
tel.: +48 58 347 17 51
e-mail: janina.wiekiera@pg.edu.pl

Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk