Kierownik Katedry: dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG

Zastępca Kierownika: prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG

Sekretariat: Janina Wiekiera

Gmach Żelbetu pokój 114

 

Adres:

Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

 

tel.: 058 347 10 47

fax: 058 347 10 47