Informacje ogólne

Katedra Mechaniki Budowli powstała w 1945 roku, równolegle z przekształceniem Politechniki Gdańskiej w polską uczelnię techniczną. Obecnym kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli jest dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof nadzw. PG.

Działalność naukowa-badawcza Katedry koncentruje się, na następujących zagadnieniach: mechanika konstrukcji cienkościennych, nieliniowa statyka i dynamika powłok, problemy zniszczenia, teoria niezawodności, optymalizacja i analiza wrażliwości, problemy identyfikacji modelu konstrukcji i jej uszkodzeń, analiza wpływu drgań na konstrukcję czy biomechanika. 

Równolegle z badaniami naukowymi Katedra zajmuje się działalnością dydaktyczną. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzimy kursy, takie jak: mechanika ogólna, mechanika budowli, teoria sprężystości i plastyczności, metody doświadczalne, modelowanie konstrukcji inżynierskich, stateczność i nośność graniczna konstrukcji, nieliniowa analiza konstrukcji, elementy teorii projektowania, niezawodność konstrukcji inżynierskich czy szereg pomniejszych, jak chociażby: badania operacyjne i metody numeryczne czy technologie informacyjne. Część kursów, w miarę możliwości, staramy się prowadzić w języku angielskim (Theory of Elasticity and Plasticity, Reliability of Structures), tak by umożliwić studentom Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska podjęcie pracy poza granicami naszego kraju.