Akademik na 2019/20

[AKADEMIKI]
1) Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020 można składać w terminie 8-24 maja 2019 r.
2) Dokumenty muszą dotyczyć roku 2018. 
3) Przyjmowane będą tylko zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za 2018 wystawione w MAJU 2019. 
4) Przypominamy, że należy złożyć takie same dokumenty jak o stypendium socjalne. Pełną listę znajdziecie w załączniku 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej.
5) Więcej informacji dotyczących poszczególnych etapów rozdziału miejsc oraz wniosek znajdziecie na stronie DSS
6) W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego.