STYPENDIUM SEM 1 MGR / STUDENCI COFNIĘCI NA SEM 6

Przekazujemy informacje dla studentów pierwszego semestru studiów magisterskich oraz studentów, którzy zostali cofnięci na semestr szósty.

 

STYPENDIUM SOCJALNE / SPECJALNE
NOWI STUDENCI: 
W przypadku nowych wniosków o stypendium socjalne należy pamiętać, że dokumenty powinny dotyczyć roku 2017.
COFNIĘCIE NA 6 SEMESTR:
Osoby, które zostały cofnięte na semestr 6 powinny złożyć do WKSu pismo wyjaśniające sytuację. Oświadczenie, że zostały cofnięte na semestr 6. Należy pamiętać, że aby stypendium zostało przedłużone, to sytuacja materialna NIE POWINNA ULEC ZMIANIE. Informacja o zmianie sytuacji lub nie powinna znaleźć się we wniosku. Nie ma gotowego wzoru.

 

KONTYNUACJA:
Razem z wnioskiem o przedłużenie stypendium (załącznik 8i lub 8j) należy wygenerować i złożyć nowy wniosek o stypendium. Jeżeli sytuacja materialna się nie zmieniła nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów.

STYPENDIUM REKTORA - NOWE WNIOSKI!
Brana pod uwagę jest średnia z 7 semestru.
Osiągnięcia powinny dotyczyć ostatniego semestru.

TERMINY
25.02.2019 - 10.03.2019

Do zobaczenia na dyżurach! :)