KOMISJA STYPENDIALNA

zgodnie z Ustawą 2.0 oraz ZR 37/2019 "Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej" w skrócie informuję o zmianach: 

Wydziałowe Komisje Stypendialne (jak również Odwoławcze Komisje Stypendialne ds. stypendium rektora) z dniem 1.10.2019 przestały istnieć. Na ich miejsce została powołana, centralnie, Komisja Stypendialna. 

Najnowsze informacje znajdują się na stronie: https://pg.edu.pl/swiadczenia-studenci/ 

Adres e-mail Komisji: komisja.stypendialna@pg.edu.pl 

Siedziba: pokój 131 w Gmachu Głównym


Akademik na 2019/20

[AKADEMIKI]
1) Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020 można składać w terminie 8-24 maja 2019 r.
2) Dokumenty muszą dotyczyć roku 2018. 
3) Przyjmowane będą tylko zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za 2018 wystawione w MAJU 2019. 
4) Przypominamy, że należy złożyć takie same dokumenty jak o stypendium socjalne. Pełną listę znajdziecie w załączniku 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej.
5) Więcej informacji dotyczących poszczególnych etapów rozdziału miejsc oraz wniosek znajdziecie na stronie DSS
6) W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego.


 

 


STYPENDIUM SEM 1 MGR / STUDENCI COFNIĘCI NA SEM 6

Przekazujemy informacje dla studentów pierwszego semestru studiów magisterskich oraz studentów, którzy zostali cofnięci na semestr szósty.

 

STYPENDIUM SOCJALNE / SPECJALNE
NOWI STUDENCI: 
W przypadku nowych wniosków o stypendium socjalne należy pamiętać, że dokumenty powinny dotyczyć roku 2017.
COFNIĘCIE NA 6 SEMESTR:
Osoby, które zostały cofnięte na semestr 6 powinny złożyć do WKSu pismo wyjaśniające sytuację. Oświadczenie, że zostały cofnięte na semestr 6. Należy pamiętać, że aby stypendium zostało przedłużone, to sytuacja materialna NIE POWINNA ULEC ZMIANIE. Informacja o zmianie sytuacji lub nie powinna znaleźć się we wniosku. Nie ma gotowego wzoru.

 

KONTYNUACJA:
Razem z wnioskiem o przedłużenie stypendium (załącznik 8i lub 8j) należy wygenerować i złożyć nowy wniosek o stypendium. Jeżeli sytuacja materialna się nie zmieniła nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów.

STYPENDIUM REKTORA - NOWE WNIOSKI!
Brana pod uwagę jest średnia z 7 semestru.
Osiągnięcia powinny dotyczyć ostatniego semestru.

TERMINY
25.02.2019 - 10.03.2019

Do zobaczenia na dyżurach! :) 


DECYZJE I ODWOŁANIA

DECYZJE I ODWOŁANIA

KOMUNIKATY o wyniku rozpatrzenia Waszych wniosków znajdziecie w systemie moja.pg.
DECYZJE zostaną wysłane pocztą na Wasz adres korespondencyjny podany we wniosku.

STYPENDIUM SOCJALNE, SPECJALNE, ZAPOMOGA LOSOWA
Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej. Nie można składać odwołań bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołań. Odwołanie należy złożyć w Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Student ma prawo wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej. Nie można składać wniosków bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Wniosek wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza. Odwołanie należy złożyć w Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendium Rektora.


Nowy Rok Akademicki

Nowy Rok Akademicki = kolejna kadencja Waszej ulubionej Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Poniżej kilka ważnych informacji:

1) Wnioski o wszystkie typy stypendiów będzie można składać od 15 do 28 października 2018 r. 
2) Od 15.10.2018 będzie można wygenerować wnioski w systemie moja.pg.
3) Godziny dyżurów na kolejny tydzień (15-21.10.2018) zostaną opublikowane w czwartek (11.10.2018). 
4) Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, gdzie znajdziecie również wykaz potrzebnych dokumentów CLICK --> enlightened
5) Wnioski prosimy składać w koszulkach. :)


Ostatni dyżur !

Uwaga !!!

Wnioski na moja.pg.edu.pl można generować do 20.06.2018. Tego też dnia w godzinach 12:00 - 12:30 odbędzie się ostatni już w tym roku akademickim dyżur Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy :)


Akademiki

UWAGA!

 

Prosimy o składanie dokumentów o przyznanie akademika na rok 2018/19. Komplet dokumentów, jak do stypendium socjalnego (wniosek klasyczny - nie przez moja.pg).
 

  • Termin składania wniosków upływa 23.05.2018.
     
  • Będą przyjmowane tylko dokumenty z datą majową
     
  • Dokładne info odnośnie terminów w KOMUNIKACIE PROREKTORA
     
  • Wniosek do pobrania tutaj mail

Styendia dla studentów II stopnia

Stypendia dla studentów II stopnia rozpoczynających studia od semsetru letniego

Studenci studiów II stopnia rozpoczynający naukę od semestru leniego w roku akademikim 2017/2018 (od 22.02.2018 r.) wnioski o

* stypendium socjalne,

* stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

* stypendium rektora dla najlepszych studentów,

* zapomogę,

składają za pośrednictwem portalu Moja PG. 

 

Wnioski o stypendium socjalne można składać w terminach 26.02.-09.03.2018 r.

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminach 05-09.03.2018 r.

 

 

Więcej INFO TUTAJ


Dodatek świąteczny

DODATEK ŚWIĄTECZNY

 

Wraz z grudniowym stypendium zostanie wypłacony dodatek do stypendium socjalnego w wysokości 250 zł

 

Uprzedzając pytania, nie wiemy, kiedy dokładnie zostanie wypłacone stypendium.