Od 1 października 2019 Wydziałowe Komisje Stypendialne przestały działać.

Wnioski należy składać w Komisji Stypendialnej (pokój 131 GG)