FAQ

 

1. Złożyłem wniosek przez moja.pg, czy to wystarczy?

Nie, wniosek złożony na moja.pg należy wydrukować i dostarczyć do WKS wraz z kompletem odpowiednich dokumentów.

 

2. Mój dochód nie przekracza dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego. Komplet dokumentów złożyłem 5 listopada od kiedy zostanie przyznane stypendium?

Stypendium przyznawane jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony komplet dokumentów. W związku z czym, jeżeli wniosek został złożony w listopadzie, to stypendium zostanie przyznane od grudnia.

 

3. Czy potwierdzeniem składu rodziny może być zaświadczenie o zameldowaniu?

Jedynym dokumentem, który może potwierdzić skład rodziny jest akt urodzenia każdego z rodzeństwa.

 

4. Nie zostało mi przyznane stypendium socjalne, czy mogę odebrać złożone dokumenty?

Nie ma możliwości odbioru dokumentów złożonych razem z wnioskiem o stypendium.

 

5. Potrzebuję oryginały dokumentów. Czy do WKS mogę złożyć kopie?

Tak, można złożyć kopie. Jednak muszą być one potwierdzone z oryginałem przez pracownika dziekanatu lub inny uprawniony do tego Urząd. Członkowie WKS nie mogą potwierdzać zgodności dokumentów z oryginałem.