Władze Wydziału

 

Dziekan

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni


pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05, faks (58) 347 20 44
e-mail: joanna.zukowska@pg.edu.pl
Terminy przyjęć: wtorek 10:00-12:00

 

Biogram

 

Prodziekan ds. Rozwoju

dr inż. Jakub Szulwic


pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05, faks (58) 347 20 44, tel. kom./SMS 609 271 271
e-mail: jakub.szulwic@pg.edu.pl

Terminy przyjęć: poniedziałek 13:00-14:00
                           oraz do uzgodnienia via e-mail

Biogram

 

Prodziekan ds. Współpracy i Promocji

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni


pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05, faks (58) 347 20 44
e-mail: aneta.luczkiewicz@pg.edu.pl

Terminy przyjęć: poniedziałek 7:30-9:00
przyjęcia studentów: poniedziałek pok. 158: 12:00-13:00
                           

Biogram

 

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni


pok. 158 / Gmach Główny
tel. (58) 347 17 16, faks (58) 347 14 39
e-mail: rafal.ossowski@pg.edu.pl

Terminy przyjęć: wtorek     11:00-13:00
                           czwartek 11:00-13:00

Biogram

 

Prodziekan ds. Organizacji Studiów

dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. uczelni


pok. 159 / Gmach Główny
tel. (58) 347 12 18, faks (58) 347 14 39
e-mail: is-studia@wilis.pg.gda.pl

Terminy przyjęć: piątek  13:00-15:00

Biogram

 

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Piotr Falc


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 25 83, faks (58) 347 24 13
e-mail: piotr.falc@pg.edu.pl
zakres kompetencji Dyrektora