Władze Wydziału w kadencji 2016-2020

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

pok.156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05 , faks (58) 347 20 44
e-mail: dziekan@wilis.pg.gda.pl

 

Terminy przyjęć: wtorek 10:15-12:00
     

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG

pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05, faks (58) 347 20 44
e-mail: p-nauka@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Prodziekan 

 

Terminy przyjęć: poniedziałek 13:00-14:00
  czwartek 11:00-12:00

Prodziekan ds. Współpracy i Innowacji
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG

pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05, faks (58) 347 20 44
e-mail: p-wspolpraca@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Prodziekana 

 

Terminy przyjęć: wtorek 10:15-12:00
     

Prodziekan ds. Kierunku Budownictwo
dr inż. Rafał Ossowski

pok. 158 / Gmach Główny
tel. (58) 347 17 16, faks (58) 347 14 39
e-mail: b-studia@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Prodziekana 

 

Terminy przyjęć: wtorek 11:00 - 13:00
  czwartek 11:00 - 13:00

Prodziekan ds. Kierunku Transport i Współpracy Miedzynarodowej
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG

pok. 159 / Gmach Główny
tel. (58) 347 13 22, faks (58) 347 14 39
e-mail: t-studia@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Prodziekan 

 

Terminy przyjęć: wtorek 12:00-13:30
     

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Inżynieria Środowiska
dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG

pok. 159 / Gmach Główny
tel. (58) 347 12 18, faks (58) 347 14 39
e-mail: is-studia@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Pełnomocnika 

 

Terminy przyjęć: wtorek 10:15-12:00
  piątek 13:15-15:00

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia
dr inż. Jakub Szulwic

pok. 159 / Gmach Główny
tel. (58) 347 12 18, faks (58) 347 14 39
e-mail: gik-studia@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Pełnomocnika 

 

Terminy przyjęć: czwartek 10:15-11:45
     

Dyrektor Administracyjny
mgr inż. Piotr Falc

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 25 83, faks (58) 347 24 13
e-mail: piotr.falc@pg.gda.pl
zakres kompetencji Dykrektora