Władze Wydziału

 

Dziekan

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG, członek korespondent PAN


pok.156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05 , faks (58) 347 20 44
e-mail: dziekan@wilis.pg.gda.pl
Terminy przyjęć: wtorek 10:15-12:00

Biogram

 

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG


pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05, faks (58) 347 20 44
e-mail: p-nauka@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Prodziekan
Terminy przyjęć: poniedziałek 12:00-13:00
                           czwartek       12:00-13:00

Biogram

 

Prodziekan ds. Współpracy i Innowacji

dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG


pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05, faks (58) 347 20 44
e-mail: p-wspolpraca@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Prodziekana 
Terminy przyjęć: wtorek 10:15-12:00

Biogram

 

Prodziekan ds. Kierunku Budownictwo

dr inż. Rafał Ossowski


pok. 158 / Gmach Główny
tel. (58) 347 17 16, faks (58) 347 14 39
e-mail: b-studia@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Prodziekana 
Terminy przyjęć: wtorek     11:00-13:00
                           czwartek 11:00-13:00

Biogram

 

Prodziekan ds. Kierunku Transport i Współpracy Miedzynarodowej

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG


pok. 159 / Gmach Główny
tel. (58) 347 13 22, faks (58) 347 14 39
e-mail: t-studia@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Prodziekan
Terminy przyjęć: środa 12:00-13:00

Biogram

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Inżynieria Środowiska

dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG


pok. 159 / Gmach Główny
tel. (58) 347 12 18, faks (58) 347 14 39
e-mail: is-studia@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Pełnomocnika
Terminy przyjęć: piątek  12:15-15:00

Biogram

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia

dr inż. Jakub Szulwic


pok. 159 / Gmach Główny
tel. (58) 347 12 18, faks (58) 347 14 39
e-mail: gik-studia@wilis.pg.gda.pl
zakres kompetencji Pełnomocnika
Terminy przyjęć: czwartek 10:15-11:45

Biogram

 

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Piotr Falc


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 25 83, faks (58) 347 24 13
e-mail: piotr.falc@pg.edu.pl
zakres kompetencji Dyrektora