WRS kadencja 2016/2017:

  Dominika Mularczyk - Przewodnicząca WRS,

 

  Marcin Janusewicz - Zastępca Przewodniczącej WRS,

 

  Ewelina Misiewicz - Przewodnicząca Komisji Finansowej WRS,

 

  Magda Zimnoch - Członek Komisji Finansowej WRS,

 

  Krzysztof Błędzki - przedstawiciel studentów w Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, 

 

  Klara Borowska - przedstawiciel studentów w Wydziałowej Komisji Programowej,

 

  Barbara Marcinkowska - przedstawiciel studentów w Wydziałowej Komisji Programowej, Członek Komisji Finansowej WRS

 

  Dominika Kwiatkowska - przedstawiciel studentów w Wydziałowej Komisji Programowej, 

 

  Jakub Olfier - przedstawiciel studentów w Wydziałowej Komisji Programowej,

 

  Sara Łyszyk - przedstawiciel studentów w Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, 

 

  Mateusz Bąk, członek WRS

 

  Klaudia Czyżewska, członek WRS

 

  Maciej Łada, członek WRS

 

  Janusz Nowacki, członek WRS

 

  Maciej Zajączkowski, członek WRS

 

  Olga Mikołajun, wolny członek WRS