Wydział nasz, oprócz działalności dydaktycznej i naukowej, bardzo dynamicznie realizuje współpracę
z instytucjami. W chwili obecnej partnerami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska są instytucje przedstawione w poniższej tabeli.

 

Lista instytucji

(węcej o Umowie o Współpracy i instutucji po kliknięciu na logo instytucji)

 

Logo
instytucji
Nazwa
instytucji
Data
podpisania umowy
Instytut Budownictw Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
www.ibwpan.gda.pl
14.04.2009