Wybory do Rad Dyscyplin

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów do Rad Dyscyplin ogłasza się następujący kalendarz czynności wyborczych w grupie profesorów i doktorów habilitowanych oraz w grupie doktorów:

 

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3

Komunikat nr 4

Komunikat nr 5a

Komunikat nr 5b

Komunikat nr 5c

Komunikat nr 5d

Komunikat nr 6

 

 

Szanowni Państwo,
Pracownicy WILiŚ,
Koleżanki i Koledzy,

W związku z wygaśnięciem mandatu mandatu Przewodniczącego Rady Wydziału, Dziekana prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Zgłaszanie kandydatów przewidziano w poniedziałek 10.06 w godzinach 10.00-12.00 w Sali Rady Wydziału.
Zgodnie z Instrukcją Wyborczą PG kandydatów na stanowisko dziekana mogą zgłaszać Wydziałowej Komisji Wyborczej wszyscy  pracownicy  wydziału,  studenci  i  doktoranci,  którym  przysługuje  czynne  prawo wyborcze.

Wybory Dziekana odbędą się w dniu 18.06 w Sali Rady Wydziału, w godz. 12.15 - 15.00. Wyboru Dziekana dokonuje Wydziałowe  Kolegium  Elektorów.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Wojciechowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WILiŚ

 

Złożone oświadczenia

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 12.06.2019 o godz. 12.00 upłynął termin składania wymaganych oświadczeń od osób kandydujących na stanowisko Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w wyborach uzupełniających.
Spośród zgłoszonych kandydatów jedna osoba wyraziła zgodę na kandydowania na Dziekana:
1. Żukowska Joanna

W związku z powyższym Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza ostateczną listę kandydatów na stanowisko Dziekana:
1. Żukowska Joanna

Wybory odbędą się w dniu 18.06.2019 r. (wtorek) o godz. 12.15 w Sali Rady Wydziału.
Wyboru Dziekana dokonuje Wydziałowe Kolegium Elektorów. Lista Elektorów znajduje się w Komunikacie nr 4/2019.

W dniu 14.06.2019 r (piątek) o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału odbędzie się spotkanie informacyjne z Kandydatką. W zebraniu mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy, studenci oraz doktoranci.

dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG
Przewodnicząca WKW WILIŚ

 

Zasady wyboru Dziekana

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów w sprawie wyborów uzupełniających Dziekana WILIŚ odbędzie się 18 czerwca o godz. 12.15 w sali Rady Wydziału. 
Szczegółowy program zebrania oraz zasady wyborów znajdują się w komunikacie nr 5.
Prosimy Elektorów o punktualne przybycie na zebranie.

Ewa Wojciechowska
Przewodnicząca WKW WILIŚ

 

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3

Komunikat nr 4

Komunikat nr 5

Komunikat nr 6